Kommentar til den perfide nyhedshistorie, som i dag optræder på www.borgerdebat - hvor undertegnede og min kollega redaktør Britt Bartenbach beskyldes for at viderebringe nazistisk propaganda...

Med venlig hilsen

Ole Hans Jensen
Forfatter til bogen "Maskerne Falder"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rostock-nægterne forfalsker
historien omkring den 9. april...

Historikeren René Rasmussen forfalsker bevidst danmarkshistorien i kronikker og i sine foredrag om Rostockmødet den 17. marts 1940 - uden at have bevis på noget som helst.


Af Ole Hans Jensen
Redaktør og forfatter
til bogen: "Maskerne Falder"
og medforfatter til bogen "Hvem var Fjenden ?"


Der findes folk, som benægter KZ-lejrenes eksistens under Anden Verdenskrig - det er de såkaldte "KZ-nægtere", der hårdnakket hævder, at der ikke blev ombragt jøder i disse udryddelseslejre.

"Rostock-nægterne"
fornægter mødet

Men der findes også en gruppe af danske historikere, de såkaldte "Rostock-Nægtere", der lige så hårdnakket, og nærmest sekterisk og fanatisk, hævder, at "Rostock-Mødet" den 17. marts 1940 mellem den danske udenrigsminister Dr. Peter Munch og den tyske Reichsführer for SS, Heinrich Himmler, aldrig har fundet sted.

En prototype på disse såkaldte nægtende historikere er René Rasmussen, der i en kronik i Flensborg Avis den 18. april 2001 bragte et brillant eksempel på en patentstrikket benægtelse af dette historiske møde.

Skriver bevidst ikke
sandheden

Hans kronik var et svar på en kronik den 11. april 2001 i samme avis med titlen "Besættelsen var aftalt" skrevet af en af Danmarks absolut største frihedskæmpere og engelsk Special Service agent under og efter krigen, "Ole" Ib Bøcher.

Normalt når man skriver en kronik i en avis, må man formode, at det er sandheden, man bringer til torvs, også fordi chefredaktøren af Flensborg Avis og kronikøren selv er under ansvar af bl.a. Medieansvarsloven.

Sandheden kom dog ikke frem - for i René Rasmussens kronik er det skrevne ren historieforfalskning - og endda mod bedre vidende og i strid med sagens kendsgerninger.

Har ikke undersøgt
alle tilgængelige kilder

For man må også formode, og som et minimum forvente, at en seriøs historiker undersøger alle kilder omkring det han skriver.
Men sådan forholder det sig ikke i René Rasmussens tilfælde - det er nemlig decideret og bevislig løgn, han disker op med, og så bruger han endda det omvendtes teknik og tillader sig at kalde andres bevislige udsagn for det samme.

René Rasmussen skriver f.eks., at det til overflod er bevist, at hverken Heinrich Himmler eller Dr. Peter Munch var i Rostock den 17. marts 1940.

Hans påstand er decideret usand, for der findes adskillige bevidnede beretninger om, at de to herrer var i Rostock, som man bl.a. kan læse i min bog: "Maskerne Falder" - men også mange andre steder og senest i min og Britt Bartenbachs bog "Hvem var fjenden ?".

"Rostock-nægternes"
bibel et falsum
Flere af disse beretninger er endda også nævnt i "Rostock-Nægternes" bibel - "Den Parlamentariske Kommissions beretninger" - som ingen med blot det ringeste kendskab til besættelseshisto-riens virkelige og faktiske hændelser vil betegne som andet end manipuleret løgn, anført af landets daværende justitsminister Hans Hækkerup og dennes stab.

Men selv i disse kredse har man måttet indrømme, at Dr. Peter Munch var i Rostock - man forsøger dog at pakke det ind og bortforklare ved at omtale det som et "privat besøg", som tidligere stats- og udenrigsminister Erik Scavenius også har benævnt det.

Det er på sin vis også rigtigt, da Dr. Peter Munch blev lokket ned til Rostock for at redde sin "pædofile" søn, journalisten Ebbe Munch, ud af Heinrich Himmlers klør, da han var blevet fanget af SS i en "homoseksuel bule" i Hamburg - og stod til dødsstraf.

Et ganske godt trumfkort for Himmler til at få Dr. Peter Munch til at makke ret på mødet - så man kunne bekræfte "Danmarks kampløse besættelse" - som i forvejen var aftalt på andre møder i januar 1940 - og på formøder til "Rostock-Mødet" fra den 15.-17. marts 1940 i Badebyen Bad Doberan i topnazisten Karl Wolffs villa der.

Alt dette vidnefaste kunne René Rasmussen have skaffet sig kendskab til, hvis han havde gidet læse min bog "Maskerne Falder", samt den nye dokumentation i den netop udkomne bog "Hvem var Fjenden ?".

Bringer den samme
nazi-vandrehistorie frem

René Rasmussen fremkom også i sin kronik med den samme gamle vandrehistorie om, at det var danske nazister, der bragte nyheden frem om "Rostock-Mødet" dengang efter krigen - i et forsøg på at rense sig selv.

Dette er også forkert - da det var den danske militære efterretningmand Ove Guldberg, der først kom frem med en beretning om mødet i Rostock.

Samme Ove Guldberg sendte nemlig endda et brev til Kong Chr. X om dette - hvilket der ikke kom noget ud af, selvom kongen faktisk havde hjulpet den danske modstandsbevægelse med store pengebeløb under krigen.

"Ole" Ib Bøchers gruppe "Dannevirke" fik f.eks. 2 millioner kroner - i nutidens penge - til gruppens modstandsarbejde og våbenkøb.

Injurierer Jon Galster
og andre
Senere i kroniken i Flensborg Avis betegnede René Rasmussen injurierende også Jon Galster, som en fantast - historikeren, sprogmanden og juristen, som var den første, der rigtigt tog fat på i bogform at bevise, at Rostock-Mødet fandt sted den 17. marts 1940.

Jon Galster fremlægger
bevis på bevis

I betragtning af, at Jon Galster i sin bog "Den 9. april - en sand myte" fremlægger det ene bevis efter det andet på mødets eksistens - fremkom René Rasmussen med den uvederhæftige påstand, at Jon Galster skulle bygge sine afsløringer på Dr. Peter Munchs dagbøger, samt på Heinrich Himmlers egen beretning om mødet.

Jon Galster har ikke haft
adgang til Munchs papirer

Først og fremmest har Jon Galster aldrig haft adgang til Dr. Peter Munchs papirer og dagbøger i Rigsarkivet, og for det andet har Heinrich Himmler aldrig udtalt sig om Rostock-Mødet - så disse udsagn fra René Rasmussens side var en total vildledning af Flensborg Avis' læsere - og det er historieforfalskning.

Undertegnede og min kollega redaktør Britt Bartenbach har tilfældigvis set og gennemgået Dr. Peter Munchs papirer i Rigsarkivet, som Jon Galsters enke Susette Galster meget overraskende fik adgang til efter Jon Galsters død.

Der fandtes intet om Rostock-Mødet, og ingen dagbøger overhovedet i disse papirer - hvilket vi heller ikke havde ventet - for så havde Susette Galster naturligvis ikke fået lov til at gennemse papirerne i verdens mest støvede Rigsarkiv - hvor alt holdes hemmeligt, selvom DDR-Stasiarkiverne, KGB-arkiverne og andre landes tophemmelige arkiver er blevet åbnet for længe siden.

Bjørn Svenssons
fantasterier

René Rasmussen henviste også til "Rostock-nægternes" guru redaktør Bjørn Svenssons bøger "Mytedannelser omkring den 9. april" og "Derfor gik det sådan den 9. april".

Bøger som for lang tid siden er blevet afsløret som historieforfalskning - og bøger som man kun lidt overbærende i dag kan smile af - når man kender til de rigtige begivenheder.

Intet modbeviser
"Rostock-Mødet"

Intet i Bjørn Svenssons bøger modbeviser, at Rostock-Mødet har fundet sted, og bøgernes tekst er historieforfalskning så det basker - så det er måske ikke så mærkeligt, at René Rasmussen som historiker er fulgt i guruens fodspor og fortsætter med at fortælle "nægternes" løgne.

For ellers er hans fremtid som historiker ikke-eksisterende.

Hvor er
beviserne

Hvor er beviserne? - skrev René Rasmussen i en mellemrubrik i sin kronik, hvor han forsøger at aflive mødet, som han kalder „Rostock-Myten“.

Det kan man med stor rimelighed spørge ham selv om, for man kan ikke bare - som alle nægterne altid gør - modbevise "Rostock-Mødets" eksistens ved at sige, at alle andre bevidnede udsagn er usande og endvidere udtale, at alle såkaldte nazister eller tyskere, der har bevidnet mødet eller har været med til det - er fulde af løgn.

Som man bl.a. har udtalt om Pastor Johannes Schmidt, der bevisligt mødte Dr. Peter Munch i Rostock den 18. marts 1940 - dagen efter "Rostock-Mødet" - hvor de boede på samme Hotel, nemlig Missionshotellet.

Ville gøre Pastoren
utilregnelig

Man har prøvet fra historikerside at gøre Pastor Schmidt utilregnelig på grund af hans alder, og fordi han var det tyske mindretals repræsentant i Rigsdagen - og derfor skulle have været et mindre sandfærdigt vidne - hvilket naturligvis ikke er sandt.

Kun tåber kan benægte
Rostock-Mødet

Det har både Bjørn Svensson og René Rasmussen og mange andre også gjort i det, de har skrevet, hvilket ikke er noget bevis for noget som helst - og man kan til sidst konkludere, at kun tåber i dag kan sige, "at Rostock-Mødet den 17. marts 1940 ikke har fundet sted..."

NB! I bogen "Hvem var Fjenden?" som udkom i år den 17. januar 2004 er der flere vidneudsagn, og en skriftlig bekræftelse fra Præsident Johannes Raus kontor, der mellem linierne udtaler, at mødet har fundet sted - men at det var hemmeligt.

Og et hemmeligt møde kan vel ikke kaldes et møde, hvis det ikke har fundet sted - og vi formoder ikke, at "Rostock-Nægterne" vil gå så langt som at kalde Præsident Johannes Rau for nazist, eller at hans kontor ikke skulle skrive sandheden...

SLUT