Breaking News
Skandaløse ulovlige
Pressenævns-kendelser

1) Læs her
 

Ny Pressenævns-Skandale:

Pressenævnet hjælper plattenslagere i

"Dobbeltmord-sagen" -
for at få lukket kritisk lokalradio...

Pressenævnet er ikke neutralt - afsiger kendelse under verserede sag hos Statsadvokaten - for at hjælpe plattenslageren Peter Wendelboe, der har indrømmet sine forbrydelser i DR2-programmet "den 11. time", hvor han sammen med studieværten Mads Brügger havde lavet et komplot mod de to forfattere, som har afsløret "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej"...

Pressenævnet har også hjulpet den pensionerede bankmand Dines Bogø med at fortsætte sine løgneagtige foredrag ved en kendelse, som strider mod ytringsfriheden og lighedsprincippet...

 Af Ole Hans Jensen

og Britt Bartenbach
Forfattere til bogen

"Den Sidste Aktion"
- der afslører
"Dobbeltmordet på
Peter Bangs Vej"
 

 Pressenævnet er kommet med to nye forrykte kendelser mod de to selvstændige lokalradier, Radio Frederiksberg-Journalen og Frederiksberg Natrdio, da man har afgivet kendelse over nogle sandfærdige udtalelser, hvor radioen i det ene tilfælde endda end ikke nævnte navnet på den pågældende person, som i TV og på talerstole fortæller bevislig løgn om afsløringerne i vor bog.

 Vi bliver svinet til af plattenslageren Peter Wendelboe og af den pensionerede bankmand Dines Bogø, der får lov til at rejse rundt og svine vore personer til, ligesom mindet om ægteparret Jacobsen bliver krænket.

 4 skriftlige erklæringer på at
"dobbeltmordet ikke fandt sted"
Den kendsgerning at der ikke var noget "Dobbeltmord" den 19. februar 1948, er bevidnet skriftligt af 4 vidner i vor bog, og vi omtalte sagen i en udsendelse i lokalradioen Frederiksberg Natradio, hvis leder Britt Bartenbach også er part i sagen, og udsendelsen blev senere sendt i Radio Frederiksberg-Journalen.

 Pressenævnet gider ikke at sætte sig ind i sagen, f.eks. ved at læse vor bog: "Den Sidste Aktion", hvor der findes beviser på, at vi har ret i det, vi siger. 

Pressenævnet springer over, hvor gærdet er lavest og giver bare klagerne ret i, at de er blevet krænket ved vore udtalelser, der har virket "agtelsesforringende og skadelige" - på trods af, at vi kun for den ene persons vedkommende har nævnt personens navn, og at det er bevisligt at de ikke ville kunne føre sandhedsbevis for deres løgne ved en domstol.  

Vil have udtalelser i direkte
udsendelser forelagt inden udsendelsen

Men det værste er, at Pressenævnet kræver af os, at vi i forvejen skal forelægge vore udtalelser for de to omtalte personer, selvom det drejer sig om udtalelser, der fremkommer i en improviseret direkte udsendelse, da vi altid i sådanne udsendelser arbejder uden manuskript - og intet andet medie i Danmark stiller man disse betingelser, som naturligvis ikke kan lade sig gøre i en direkte udsendelse. 

Det forrykte er også, at man bruger disse kendelser til at give os karantæne og måske som anledning til at lukke os, som Radio- og TV-nævnet tidligere har truet med, ligesom man i to år har frataget os vort driftstilskud på ca. 160.000 årligt til hver radio - hvilket også er ulovligt, da et driftstilskud ikke gives til produktion af studieudsendelser eller i form af programtilskud, der nu er afskaffet.

Det er et planlagt
komplot
Det, der nu er sket, er et planlagt komplot mellem Radio- og TV-Nævnet og Pressenævnet, samt "Internet-rotterne" - som igennem en årrække har indsendt en strøm af falske klager til Pressenævnet for at få vore lokalradioer lukket - og det egentlige mål er at få stoppet eller få generet salget af vor bog: "Den Sidste Aktion".

Man dømmer os efter Pkt. A3 i "Regler for god Presseskik", regler som kun er vejledende - og derfor ikke har lovmæssig gyldighed eller er retsligt gældende - men kun skal afstikke nogle retningslinier for presseetik.

Kan ikke bruges i direkte
Radio- og TV-udsendelser

Det vil altså sige, at Radio- og TV-Nævnet har frataget os vore tilskud og givet os karantæne - og måske påtænker at lukke Radio Frederiksberg-Jounalen efter nogle vejledende og ikke lovmæssige eller retsgyldige regler - som for Pkt. A3's vedkommende slet ikke kan bruges til direkte Radio- eller TV-udsendelser, hvor der ikke arbejdes efter manuskript.

Man har også indført en hel paragraf på Frederiksberg for at straffe Radio Frederiksberg-Journalen, da lokalradioen som den eneste i hele landet skal overholde disse vejledende etikregler - som alle andre medier kan bryde og også gør det hver dag.  

Krænker vor
ytringsfrihed
Pressenævnets ulovlige kendelse er ekstra grel, da man krænker vor ytringsfrihed, da man afsiger kendelse på, at det er krænkende at udtale, at Peter Wendelboe har lavet en kriminel handling ved at bryde vor brevhemmelighed ved hackning eller ved at arbejde med andres EDB-identiteter - som han overfor hele befolkningen indrømmede i DR2-TV-programmet  "den 11. time".

Her udtalte han endda, at han ikke havde bevis for sine anklager mod vore personer og vor bog, og han indrømmede, at han havde skrevet til os i en anden persons navn på vor e-mail adresse - og alligevel giver Pressenævnet os en kendelse imod, mens vor politianmeldelse mod Peter Wendelboe ligger til behandling hos Statsadvokaten hos Øst- og Nordjylland.

Pressenævnet og inhabilt medlem
hjælper plattenslageren
Pressenævnet bryder herved ind og hjælper Peter Wendelboe i sagen, ligesom nævnet tilmed lader DR's repræsentant Finn Rowold deltage i afgørelsen, på trods af at et DR-program spiller en afgørende rolle i sagen - og det vi har orienteret Pressenævnet om, da vi sagde, at der var ting, vi ikke kunne udtale os omkring.

Der er ingen tvivl om, at klagen til Pressenævnet må trækkes tilbage, da vi ikke har overtrådt nogle etiske - eller andre regler - og derfor kan vi ikke dømmes for noget som helst.

Frifindes for kommentarer
medn dømmes for oplysninger
Samtidig er det mærkeligt, at vi frifindes for udtalelserne med sammenligningerne med "børneporno- og pædofiliringe - der arbejder med dæknavne.

Det mener nævnet er radioværtens kommentarer og ikke oplysninger - hvorimod vore andre udtalelser, der er kommentarer, nu kaldes oplysninger.

Alt er kaos i denne kendelse
der kun går ud på at lukke os 
Det er vel ikke ulovligt at oplyse, så alt er kaos i denne kendelse - men formålet er vel også at få lukket Radio Frederiksberg-Journalen efter 17 års frivilligt arbejde til glæde for mange lyttere hvert år, da Radio Frederiksberg-Journalen vel har været en af de mest aflyttede reklamefri lokalradioer i landet.

For god ordens skyld, så har Kulturudvalget i Folketinget og Kulturministeren lavet det sådan, at der ikke findes en klageinstans for sådanne forrykte og ulovlige kendelser og afgørelser.

Censur og
brud på ytringsfriheden
Hvem talte om censur og ytringsfrihed i Danmarks Demokratiske Retssamfund...

Sagen vil nu også blive indbragt for Folketingets Ombudsmand - samt EU's Menneskerettighedsdomsol i Strasbourg...

SLUT 

SLUT 

 

Ny Presse-skandale:

Pressenævnet holder hånden over udokumenterede påstande fra
Peter Wendelboe
"Plattenslageren fra DR2" 
og fra Nyhedsavisen - 
og nævnet håner
...derved døde og nulevende vidner


Pressenævnet
manipulerer i en ny skandaløs kendelse,
hvor man godkender bevislige løgne
og
tager Nyhedsavisens svinerier om bogen:
 "Den Sidste Aktion"
for gode varer uden dokumentation
af nogen art

Copyright: Journalernes Bogforlag

Frode Bay Madsen Skovbirks
minde skændes

Frode Bay Madsen Skovbirk
hånes af Pressenævnet, der tillader  "plattenslagere" at kalde
Frihedskæmperen
Frode Bay Madsen Skovbirk
og
andre hovedvidner som "Hugo Falcao", der opsporede Adolf Eichmann i 1960
i Buenos Aires, for
"Tvivlsomme vidner"
uden dokumentation
af nogen art -
en presse-skandale...
Læs her