Net-Journalen The Journal's Publishing House
Falkoner Alle 50 - 2000 F.
Tlf.. +45- 3535 5503
Mobil:+45-2251 03 01

www.npi-news.dk
e-mail:
npi@npi-news.dk

mber - 2012

Bog-Journalen

Læs også her - andre artikler


NB! Under Construction

Breaking News...

Ny Kultur-Skandale:
Uffe Elbæk har heller ikke rent mel i posen med lokalradiotilskud
til Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær...
 


Kulturminister Uffe Elkær er i vælten i øjeblikket - og måske må han gå af -
men der er også andre sager, som Kulturministen er skyldig i.


Af Ole Hans Jensen
Ansv. red. Frederiksberg Natradio

 

Det drejer sig om tildeling af driftstilskud til lokalradioerne Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær i Nordjylland,
drevet af de to forfattere Britt Bartenbach og
Ole Hans Jensen, som bl.a. har skrevet bogen:
'Den Sidste Aktion'
- der afslørede 'Dobbeltmordet' på Peter Bangs Vej'.

Ansøgte til
tiden
De to forfattere har ansøgt om driftstilskud for 2012 inden fristen den 23. september 2011 - blot var det ikke muligt
at ansøge om tilskuddet på det on-line skema, man skulle
have brugt, da Uffe Elkærs administration i Kulturstyrelsen ulovligt havde fjernet skemaet fra Kulturstyrelsens
hjemmeside.

Ansøgningen var indsendt 100% korrekt til tiden for de to lokalradioer -
blot var det på et indscannet skema -
hvilket en fair administration burde have godkendt -
men i stedet havde man indtryk af, at administrationen
nu havde fået en kærkommen lejlighed til at trække
tæppet væk under de to lokalradioer.

For Radio Ellekærs vedkommende måtte man ophøre
med sendingerne allerede i starten af 2012 -
og få måneder senere måtte også Frederiksberg Natradio
strække kort - for da var forfatternes
private penge brugt op.

Det var et klart 'justitsmord' mod de to forfattere, som
igennem årene har delvist været i vælten og i strid
modvind i forbindelse med deres afslørende og
banebrydende journalistik - og det ville være synd at sige,
at de er blevet bakket op af deres kolleger i
den danske presse, som i stedet er faldet over
forfatterne som en kobbel sultne ulve.

Radiopengene
kanaliseret til ministerens
egne kæpheste

Der er blevet klaget mange gange til Kulturminister
Uffe Elbæk - der fra sit elfenbenstår med
'magtens arrogance' helt har undladt at svare -og vore to lokalradioer skulle så bare finde sig i at være blevet snydt for
tilsammen 200.000 kr. - men det ser ud til at pengene
er gået til uddeling til drift og arrangementer i
den cirkusskole 'Akademiet for Utæmmet Kreativitet'
(AFUK), hvor Uffe Elbæks mand er direktør, og
hvor kulturministeren
såmænd tidligere selv sad i bestyrelsen.

Som tidligere 'Kaos-Kaptajn' i organisationen
Kaospiloterne, som cirkusskolen må anses for at være en
aflægger af, er Uffe Elbæk ganske velbevandret i,
hvordan man skal få snabelen ned i de offentlige kasser
og være kreativ med offentlige skattekroner.

Den århusianske organisation har gennem dens 20-årige
levetid nærmest fået kultstatus, selv så langt
væk som i Kina, hvor Uffe Elbæk har ført sig frem i 'China Daily', bl.a. med udtalelser om, at danskerne er 'for dovne'.

For besværligt med
en fri og ukontrollabel presse
Det underforståede budskab fra kulturministeren og
den tidligere Kaoskaptajn, der oprindeligt er uddannet socialpædagog, er ikke til at misforstå: Kinas étpartispolitik
er langt at foretrække frem for det besværlige
demokrati med folkestyre
og presse- og ytringsfrihed - nej, pyha, det er da alt for ukontrollabelt.

Kaospiloterne har dog heller ikke fået udelt positiv
karakter i dansk presse, hvor Politikens anmelder
af organisationens selvsmagende jubilæumsbog i år
The KaosPilots 20x20' opfattede organisationen
som en mellemting mellem Scientology og Tvind -
uden dog helt at sammenligne den store 'fører'
Uffe Elbæk med
Ron L. Hubbard eller Amdi Petersen.

Statsministen
indblandet i sagen
Sagen med de to lokalradio-forfattere har udløbere til Statsminister Helle Thorning-Schmidt - der i følge
pålidelige kilder - nærmest har overtaget sagen omkring de udeblevne radiotilskud - og i følge disse kilder har det
overordnede mål for statsministeren været at
'lukke munden' på red. Britt Bartenbach, der som alle andre journalister laver PR/Informations-arbejde, dog for
Britt Bartenbachs vedkommende på frivillig og ulønnet basis.

I dette tilfælde drejer det sig om seriøs information
om landet LADO i det centrale Afrika - og de afsløringer,
som er kommet frem i pressemeddelelserne,
har bestemt ikke
behaget statsministeren, som betragter LADO
som en varm kartoffel.

Den danske regering - såvel Thorning-Schmidt regeringen
som den forrige Lars Løkke og
Anders Fogh regering - befinder sig nemlig i en grim
kattepine, da man er under pres fra amerikansk
og engelsk side, fordi der fra de multi-nationale firmaers
side er store pengeinteresser i det ressourcerige
og strategisk vigtige land LADO.

Derfor har overtaget Statsministeren overtaget kontrollen
af de to forfattere og især af Britt Bartenbach
- som man har fået stækket vingerne på ved at fjerne 'livsgrundlaget' fra Frederiksberg Natradio og
Radio Ellekær.

LADO kæmper for at
genvinde sin status
som suveræn nationalstat
Det er så sket i den naive tro, at Britt Bartenbach
ville ophøre med at informere om de tidligere
kolonimagter Storbritannien og Belgiens ulovlige
besættelse af LADO, der siden 1947 har kæmpet f
or at genvinde sin status som suveræn og selvstændig nationalstat, og som nu står
med en meget stærk sag i FN.

Så stærk er LADO's sag, at man kun venter på grønt lys
for en endelig afstemning i FN's Generalforsamling,
der skal afgøre LADO's status som selvstændig og suveræn nationalstat, hvilket blev meddelt i et brev
til John Bart Agami i et brev fra FN's Afdeling for Politiske Anliggender
(United Nations Department of Political Affairs)
dateret den 7. januar 2004.

Men LADO-sagens videre forløb står og falder med,
at de toneangivende magter i FN, England og USA,
ophører med at blokere for afstemningen i FN's Generalforsamling, og at bl.a. de skandinaviske lande
og landene i EU - der selv har store planer for profitgivende projekter i LADO, tør stå fast på de grundlæggende
principper om bl.a. menneskerettigheder og folkeret, der er fastsat i international lovgivning og i FN's konventioner.

Kongen lever i Danmark
under beskyttelse af FN
LADO's retmæssige konge og leder af LADO's
Provisoriske Regering, Kong John Bart Agami,
lever under beskyttelse af FN i Danmark - har klaget
over det skete til Statsminister Helle Thorning-Schmidt -
men har ikke hørt noget endeligt på klagen endnu.

Der er ingen tvivl om, at Kulturminister Uffe Elbæk og Statsminister Helle Thorning-Schmidt har brudt '
Ministeransvarsloven' - blot er det svært for de to forfattere,
der står helt alene indenfor den danske presse og andre
steder - at kæmpe mod det store 'statsmaskineri'.

Uffe Elbæk skylder
lokalradioerne 200.000 kr.
Men ét er sikkert - Kulturstyrelsen og Uffe Elbæk skylder
de to lokalradioer mindst 200.000 kroner for 2012.

Sagen bliver nu indanket for Folketingets Kulturudvalg i
de næste dage - og så må de to forfattere se,
om udvalget bakker kollegerne op, som det så ofte
er tilfældet indenfor det 'politiske broderskab'.

 
Statsminister Helle Thorning-Schmidt er indblandet.

Under alle omstændigheder er de fleste på Christiansborg
og hos danskerne nok enige om, at Kulturminister
Ulle Elbæk bør få en Rigsretssag for sin favorisering af
tilskud til venner og tidligere kolleger
- men Rigsretssagen bør også omfatte tyveriet af driftstilskuddene fra de to lokalradioer
Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær, som har måttet indstille sendingerne midlertidigt.

SLUTSkandale
Regner Grasten stopper 'Dobbeltmord-film'
og håner ægteparret Jacobsen:
Det er Regner Grasten der er et 'røvhul' - og ikke ægteparret Jacobsen - som slet ikke blev dræbt i 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' i 1948...


Regner Grasten

 

Man kunne den 10. oktober i Dagbladet Information læse, at filmen om 'Dobbeltmordet' ikke bliver til noget,
hvilket nu også er blevet meddelt på
'Den Danske Filmbase'.

Det er meget heldigt for Regner Grasten, for så
undgår han en sikker retssag fra familien til ægteparret Jacobsen, hvoraf nogle er direkte efterkommere
og stadig er i live - for ægteparret blev ikke dræbt den
19.-20. februar 1948, som alle skrønerne fortæller.

Er meddelt
Regner Grasten

Det har vi for lang tid siden meddelt Regner Grasten - og man kan læse alt om denne afsløring i vor bog:
"Den Sidste Aktion" - udgivet i 2007 på Journalernes Bogforlag - samt på
www.npi-news.dk.

I 'Den Danske Filmbase' citeres Regner Grasten
for følgende udtalelse:

"Vi gik f.eks. i gang med dobbeltmordet på
Peter Bangs Vej. Den opgav vi – for de myrdede var jo nogle røvhuller - der var ikke rigtigt den krog, hvor du kunne gribe fat og sige, det her betyder noget i en større sammenhæng."

"Det betød ikke en skid", siger Regner Grasten i
Den Danske Filmbase.


Det er for lavt af
Regner Grasten
Men at Regner Grasten i sine udtalelser i Information
sviner ægteparret til og kalder dem 'røvhuller'
- det er for lavt - og det eneste 'røvhul' i dette filmprojekt må da være Regner Grasten selv,
som endda har fået lokket 80.000 kr. ud af Det Danske Filminstitut til at lave et manuskript om en løgnehistorie
over Peer Kaaes to amatøragtige bøger om dette 'Dobbeltmord'.

Det siger også lidt om, at Regner Grasten - med den indsigt - burde holde sig til at lave sine underlødige film som Anja og Viktor - selvom han dog med én undtagelse har lavet en god film om Hvidsten-Gruppen, som var hæderligt lavet,
dette i høj grad på grund af instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis - og som blev en succés.

Så skal der tages
anderledes fat

Men hvis man skal lave dokumentarfilm med afsløringer,
 så skal der tages anderledes fat, og det kan tage år at arbejde med sådanne sager, som vi selv har brugt de sidste 20 år på - i hvert fald med hensyn til Jane Horney og 'Dobbeltmord-sagen'.

Hvis Regner Grasten havde været seriøs, havde han spurgt Jesper Langberg - selvom det kan være lidt svært at få fat i ham - om hans rigtige far, Vilhelm Jacobsen,
blev dræbt den 19. februar 1948.

Måske nægter han at svare
men hans far var det
Det kan godt være, at Jesper Langberg nægter at svare,
for han er lidt sky af natur - men faktum er, at han og
hans bror, afdøde Ebbe Langberg, var sønner af Vilhelm Jacobsen, den ene af hovedpersonerne i 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej', som ikke var noget dobbeltmord.

For det var Langberg-brødrenes biologiske mor - Marianne Bech Scheel Jacobsen - der som den eneste blev dræbt i det
man har kaldt 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej'.

Buster Larsen var
ældre bror til Langberg-brødrene

Brødrene 'Langberg' havde også en ældre bror,
nemlig den kendte skuespiller Buster Larsen,
der bl.a. spillede 'grisehandleren' i Matador, og de tre skuespillerbrødre har også tre andre halvbrødre,
hvoraf de to lever i bedste velgående -
den ene beklæder en høj stilling i England,
og den anden er en kendt journalist P.S. -
som selv har skrevet dokumentarbøger,
 og som er vor gode ven.

Vi håber, at P.S. og Jesper Langberg snart står offentligt frem, så vi ikke skal trækkes med Regner Grasten,
Peer Kaae, og de falske historikere Dines Bogø og Peter Wendelboe - nu da Erik Haaest er død - som i mange år har rejst rundt og holdt foredrag om
'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' og har holdt folk for nar med historier der ikke holder vand.

Ægteparret har kun
ét barn sammen

Vilhelm Jacobsen og Inger Margrethe havde kun ét
barn sammen - nemlig sønnen Arne Vilhelm Jacobsen,
der såvidt vides døde for nogle år siden, efter et liv som handicappet på grund af en faldskade fra en indendørs gynge hos sine plejeforældre på Vesterbro i København.

På grund af ægteparret Jacobsens risikobetonede arbejde som topagenter i kontraspionagen var de fleste af Vilhelm Jacobsen og Inger Maergrethe Scheel Jacobsens otte sammenbragte børn anbragt hos medlemmer af familien eller hos nære venner af sikkerhedsmæssige årsager -
og det har gjort det sværere for os og andre at trænge
ind i alle detaljerne omkring 'Familien Jacobsen'.Fru Jacobsen fik tre børn
og var ikke syg


Har fortalt en røverhistorie
om barnløshed
Man har i mange år fortalt en 'røverhistorie' om,
at Fru Jacobsen ikke kunne få børn - og at det skulle
være grundet en underlivssygdom -
men dette er ikke korrekt, da hun udover sønnerne Christian og Arne Vilhelm fik datteren Helle Scheel Jacobsen med en svensk agent-kollega i 'Rex-agentnettet' - som også var fætter til Vilhelm Jacobsen.

Sønnen Christian Scheel Jacobsen fik hun med Robert Jacobsen i 1918 inden giftermålet med Vilhelm Jacobsen
i 1920 - Robert Jacobsen var fætter til Vilhelm Jacobsen
- og ikke bror, som det ellers er blevet fremstillet
i aviser og bøger gennem årene.

Christian Scheel Jacobsen blev sat i pleje hos et familiemedlem i Dragør, hvor han blev født og boede et stykke tid, inden han mange år senere i 1994 blev
begravet i Nordjylland - et sted som er os
bekendt og under et andet navn.

Så historien om at Inger Margrethe Scheel
Jacobsen ikke kunne få børn
- skal man længere
ud på landet med.

Har fortalt en røverhistorie
om barnløshed

Man har i mange år fortalt en 'røverhistorie' om, at Fru Jacobsen ikke kunne få børn - og at det skulle
være grundet en underlivssygdom - men dette er ikke korrekt, da hun udover sønnerne Christian og
Arne Vilhelm fik datteren Helle Scheel Jacobsen med en svensk agent-kollega i 'Rex-agentnettet' -
som også var fætter til Vilhelm Jacobsen.

Sønnen Christian Scheel Jacobsen fik hun med Robert Jacobsen i 1918 inden giftermålet med Vilhelm Jacobsen
i 1920 - Robert Jacobsen var fætter til Vilhelm Jacobsen - og ikke bror, som det ellers er blevet fremstillet i aviser og bøger gennem årene.

Christian Scheel Jacobsen blev sat i pleje hos et familiemedlem i Dragør, hvor han blev
født og boede et stykke tid, inden han mange år
senere i 1994 blev begravet i Nordjylland
- et sted som er os bekendt og under et andet navn.

Så historien om at Inger Margrethe Scheel Jacobsen ikke kunne få børn - skal man længere ud på landet med.

Var med til at redde Danmark
under 2. Verdenskrig
Derfor er det en skandale, at Regner Grasten kan
udtale sig så nedladende om denne familie, hvor overhovederne hørte til blandt 2. Verdenskrigs førende 'Kontra-agenter'  og spillede en afgørende rolle i
redningen af flere tusinde ofre for nazisternes bødler
 i KZ-lejrene - så det er godt at Peer Kaae og Regner Grasten ikke skal besudle ægteparret
Jacobsens minde i denne film.

Det kan godt være, at andre filmproducenter ryger på Peer Kaaes løgnehistorie om 'Dobbeltmordet' -
men de vil også få problemer med 'Jacobsen-familien'
og med os, som kender sandheden...

SLUTBreaking News

Skandale:
Plattenslageren og hackeren Peter Wendelboe mobber, og gør kendte til grin på falsk Facebook-profil
for Inger Margrethe Scheel Jacobsens datter
Helle Scheel Jacobsen...

Det er ikke kun de unge der mobber - det gør den 70-årige plattenslager fra Aalborg også i stor stil -
for ham er det nærmest en sygdom at mobbe, hacke og forfølge sine uvenner på internettet -
godt hjulpet af politiet i Danmark -
som intet gør og holder hånden over ham...


Plattenslageren Peter Wendelboe har lavet en falsk
profil for Helle Scheel Jacobsen,
som nogen påstår skulle være død...

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red. og Forfatter


Peter Wendelboes liv går ud på at misinformere, det er nærmest en tvangstanke for ham - og hans tilværelse er helt indrettet som et 'dobbeltliv', hvor han tilpasser sit liv de forskellige identiteter, han har stjålet fra
sine intetanende ofre.

Det startede, da vi begyndte at skrive bøgerne "Hvem var Fjenden" om den engelsk-danske kontraagent Ole Bøcher, "Fru Meyer-sagen" om storstikkersken Fru Meyer og
"Den Sidste Aktion" om 'Dobbeltmord-sagen'.

Disse bøger fik Peter Wendelboe helt op på mærkerne
- og han begyndte straks at forsøge at renvaske stikkeren Fru Meyer, som under krigen arbejdede for Gestapochefen Karl Heinz Hoffmann på Dagmarhus - og som hun iflg. pålidelig kilde skulle have fået et uægte barn med.

Mobbede Ole Bøcher
der endda var i familie med ham selv

Senere forfulgte Peter Wendelboe den gamle nu afdøde frihedskæmper og agent Ole Bøcher, som han svinede til - på trods af at Ole Bøchers søsterdatter er gift med Peter Wendelboes søn Hans Wendelboe Bøcher
- så selv hans egen 'familie' bliver
også mobbet af Peter Wendelboe.

I forbindelse med vore bøger: "Den Sidste Aktion" I + II, hvori vi i 2007 afslørede 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' fra 1948, var Wendelboe også på
stikkerne med sine løgne.

Han gik helt
grassat

Peter Wendelboe gik helt grassat og tiltuskede sig ca. 10-12 andre personers identiteter - også personer i udlandet -
som han spillede ud med for at genere vor bog.

TV-folkene spillede med
i komplottet
Han fuppede tilmed TV-folkene på DR2:
Mads Brügger og Mikael Bertelsen - der deltog i spillet
ved at lave to fup-udsendelser i rækken af 'den 11. time'.

Mads Brügger spillede endda så meget med i bedraget,
at han påstod, at han havde talt med
Inger Margrethe Scheel Jacobsens datter:
Helle Scheel Jacobsen - hvilket var løgn.

Wendelboe er afsløret i
alle retninger

Vi har gennem flere år afsløret Peter Wendelboe i alle retninger - men det stopper ikke denne plattenslager,
som i maj 2012 fabrikerede en falsk Facebook-profil
for Helle Scheel Jacobsen.

Her fik han godtroende folk, se nedenfor, der troede det var en normal profil, til at melde sig til som hendes venner -
men bagved profilen sidder Peter Wendelboe og griner i skægget - og styrer denne profil, hvor han også
sviner os til.

Skulle bo
i Flauenskjold

Folk, der kender til historien, kunne med det samme se,
at det var en fup-profil - alene ved at Peter Wendelboe skrev, at Helle Scheel Jacobsenboede i Flauenskjold
i Nordjylland.

SLUT

Presseskandale:
Mads Brügger er en skændsel for Dansk Journalistik -
er nu blevet fyret af Radio24syv...
En journalists vigtigste egenskab er at have troværdighed og
at optræde, så man får en fornemmelse af,
at det er sandheden, der præsenteres i det pågældende medie.


Den fyrede Kanalchef -Mads Brügger

Af Ole Hans Jensen
Ansv. red./Forfatter

Vi har ikke det bedste indtryk af Mads Brügger, der egentlig
er uddannet som lydtekniker i DR,
hvor han så via de kringlede DR-kredse også har fået lov
til at lege med at lave radio- og tv-programmer.

Skræmmeeksemplet på hans tv-programmer var uden sidestykke udsendelsesrækken
'den 11. time', som kørte for et par år siden.

Mikael Bertelsen, der nærmest har været opfattet som
Mads Brüggers 'tvilling', kørte her et makkerskab,
der gik ud på at gøre gæsterne mest muligt
til grin - og det lykkedes til dels med mig
og min kollega Red. Britt Bartenbach,
da vi den 26. februar 2007 blev hentet i limousine med
 privatchauffør og kørt til DR2-studiet
i 'siloen' i Ørestaden.


Havde arbejdet i mange
år med bogen 'Den Sidste Aktion'

Vi havde i mange år arbejdet på bogen 'Den Sidste Aktion',
der afslørede
'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej'
 fra 1948, hvori vi fremlagde endeligt bevis for sagen med
vidneerklæringer fra flere førstehåndsvidner
- der afslørede, at der slet ikke var sket noget
'Dobbeltdrab', men at der i stedet 'kun' var ét drab på
en halvsøster til Fru Jacobsen,
nemlig Marianne Bech Scheel Jacobsen.

Spændte var vi, da vi skulle i DR2-studiet, hvor vi forventede
at få fair play og at kunne fremlægge vore beviser og tale om vor revolutionerende bog
- men som gammel journalist
i snart over 40 år, vejrede jeg at der var noget galt,
og det var der også i allerhøjeste grad.

Mads Brügger optrådte
meget fidelt

Interviewet blev lavet af Mads Bügger, der optrådte meget fidelt,
 hvor han prøvede at fedte for os ved at være
flink i en udsendelse, der er uden sidestykke i dansk tv - og vi fandt
senere ud af, at det kun gjaldt om at lægge
op til næste aftens udsendelse, hvor man først sent i udsendelsen den 26. februar afslørede, at gæsten den
følgende aftenden 27. februar 2007 blev plattenslageren og internetrotten Peter Wendelboe,
der skulle afvise vore beviser.

Det var kort sagt et bestilt interview med Wendelboe,
som intet reelt kendskab havde til
 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej'- så det drejede sig
om et 'fup-intervew'.


Helle Scheel Jacobsen
Inger Margrethe Scheel Jacobsens
hemmelige datter

Mads Brügger var i e-mailkontakt
med ægteparrets hemmelige datter

Mads Brügger gik så langt, at han under intervewet fortalte, at han samme aften havde været i e-mail kontakt med ægteparret
Inger Margrethe Scheel Jacobsen og
Vilhelm Jacobsens hemmelige datter Helle Scheel Jacobsen,
som var i Danmark som sikkerhedsrådgiver for USA's daværende Vicepræsident Al Gore, som bl.a. besøgte Aalborg, h
vor han skulle holde foredrag.

Mads Brügger fortalte mange gange, at Al Gore var blevet indstillet
til Nobel-prisen og derfor var rykket et sikkerhedsniveau op - hvilket betød, at Helle Scheel Jacobsen og hendes Secret Service folk måtte styrke sikkerheden omkring Al Gore.

Helle Scheel Jacobsen kunne ikke
komme til udsendelsen

Det betød, i følge Mads Brügger, at Helle Scheel Jacobsen
ikke kunne deltage i vor udsendelse i DR2.

Alt dette var fup - og et eksempel på, at studieværten Mads Brügger
havde gjort sig selv til en del  af vor udsendelse
- noget som aldrig før er sket i en seriøs dansk tv-udsendelse.

Brügger burde være
fyret af DR2

Det var utroligt. at Mads Brügger ikke blev fyret fra DR2
efter dette beskidte 'hat trick'.

Politiken skrev
den 12. november

'Den kontroversielle journalist og filminstruktør Mads Brügger
er blevet fyret som kanalchef på Radio24syv. Medarbejderne har fået meldingen om, at man har besluttet at stoppe samarbejdet med Mads Brügger i en fælles mail.

Der har i dag været et aktiveringsmøde på radiokanalen.
Det har ikke været muligt for politiken.dk
af ledelsen på Radio24syv at få en forklaring på,
hvorfor Mads Brügger er stoppet som kanalchef.'

På vej med endnu
en Afrika-film

'Før Mads Brügger kom til Radio24syv - som startede for godt et år siden - har han bl.a. været journalist og
tilrettelægger på Danmarks Radio, arbejdet som journalist på den hedengangne avis Dagen og har været
stifter af magasinet Virus.

Brügger har siden skrevet tre bøger 'Ingen kender Dagen',
'Abemanden' og 'Grænselandet'.

Det Røde Kapel
og 'Ambassadøren'

Han har også instrueret to film 'Det Røde Kapel' (2006)
og den kontroversielle Afrika-film
'Ambassadøren' (2011).I sidste uge meldte han ud,
at han er i gang med at lave endnu en dokumentarfilm
optaget i Afrika.

En retssag venter
på Mads Brügger

Der venter også Mads Brügger en retssag for filmen 'Ambassadøren' (2006), da landet Liberia har bedt om at få Mads Brügger
udleveret, fordi han havde købt og optrådt med falske
dokumenter og spillet falsk 'Ambassadør'.

Mads Brügger har måske også prøvet at lave
'fup-udsendelser'
 i Radio24syv - og det har nu kostet
ham jobbet som kanalchef.


Her ses Mads Brügger på en af sine ture som 'Ambassadør'

Arbejder med ny film
om Afrika

Mads Brügger har meddelt, at han arbejder med en ny
film om Afrika med arbejdstitlen  'Operation Celeste',
men man må da håbe, at landene taler sammen i Afrika
- så man kan advare mod Mads Brüggers
journalistiske arbejdsmetoder.

Mystisk flystyrt i Zambia
iflg. Politiken.dk

Brügger er nemlig i fuld gang med et nyt filmprojekt
iflg.
politiken.dk,
der umiddelbart lyder lige s
å sprængfarligt som forgængeren.

'Operation Celeste' er arbejdstitlen, og der skulle
iflg. politiken.dk allerede være skudt enkelte scener til
dokumentarfilmen, hvori Mads Brügger undersøger den tidligere FN-generalsekretær Dag Hammarskjölds død i et flystyrt i  byen
Endola i det daværende Rhodesia i 1961.

Dag Hammarskjöld
myrdet

Dokumentarfilmen undersøger en påstand om, at
Dag Hammarskjöld i virkeligheden blev myrdet
af en række stormagter, der arbejdede hemmeligt
sammen om at få ham dræbt i det,
der angiveligt blev kaldt 'Operation Celeste'.

'Dag Hammarskjöld havde lagt sig ud med alle stormagterne,
alle var vrede på ham.
Khrusjtjov stod på talerstolen i
New York og krævede Hammarskjöld fyret'
udtaler Mads Brügger til politiken.dk.

Hammerskjöld prøvede at
beskytte mod særinteresser
'Han havde gjort sig til talsmand for de nye,
uafhængige afrikanske nationer og
prøvede at beskytte dem mod
neokoloniale interesser.

Hammarskjöld stod for et handlekraftigt, muskuløst FN.
Det døde med ham', siger Mads Brügger til politiken.dk

Den svenske
kilde

'Hovedpersonen i 'Operation Celeste' er en ældre, svensk mand ved navn Göran Björkdahl.

Han er Sveriges konsul i Burkina Faso, men i sin fritid
har han kigget på forholdene omkring
Dag Hammarskjölds død i 1961.'

Bygger på
indicer
'Göran Björkdahl har først og fremmest oparbejdet et væld af indicier omkring flystyrtet, blandt andet baseret på udsagn
fra vidner i Rhodesia, som i dag hedder Zambia.

Det er et alvorligt emne, så jeg prøver at lave en iskold,
matematisk ligning', siger Mads Brügger til Politiken.dk

Konklusionen var at
det var et uheld

'Flere officielle undersøgelser af flystyrtet op gennem
60'erne nåede frem til den konklusion, at det var et uheld.

Men Göran fik i en ung alder et stykke metal
fra flyvraget overdraget.'

En mystisk
metalstykke

'I metalstykket er der nogle mærkelige huller,
som han nu er begyndt at undersøge årsagen til.

Han har opsporet og talt med en række aldrende,
afrikanske mænd, der overværede,
hvad der skete dengang.'

Et helt andet og
foruroligende billede

'Og hvis det, han er nået frem til, passer, så giver det
et helt andet og foruroligende billede af Hammarskjölds død',
fortæller Mads Brügger.

Den danske instruktør kommer ikke selv til, som tilfældet var det i 'Ambassadøren', at være med foran kameraet
i den kommende dokumentarfilm.

Graver dybere
i sagen
Til gengæld har han travlt med at grave dybere i arkiver
og dokumenter, som kan gøre verden klogere på
FN-generalsekretærens endeligt, skriver politiken.dk.

'Jeg prøver én gang for alle at komme til bunds i sagen. Det er et alvorligt emne, så jeg prøver at lave en iskold,
 matematisk ligning.

Den mest
opsigtsvækkende
historie

'Hvis Dag Hammarskjöld virkelig blev myrdet, er det jo den mest opsigtsvækkende historie, man kan tænke sig',
konkluderer Mads Brügger overfor politiken.dk.

Der er i kredse med indgående kendskab til disse forhold ingen tvivl om, at der var tale om mord, udtaler pålidelige kilder med
specialviden til NPInews/Journalernes Bogforlag - så er det bare et spørgsmål om,
hvordan Mads Brügger har tænkt sig at vinkle denne vigtige historie,
og om man kan stole på, at det er sandheden der præsenteres i hans dokumentarfilm om Dag Hammarskjölds endeligt.

SLUTEr regeringen ved at destruere
Danmarks kulturarv
...
Er det den nuværende socialdemokratiske
regering, der forsøger at gøre Danmark historieløst
i et forsøg på at slette ledende
Socialdemokraters spor efter deres
forræderi under besættelsen.

DENMARK CRIME ARCHIVE
Er det reelt et tyveri af akter i Rigsarkivet
- eller har man selv smidt akterne ud.

- Denne udtalelse stammer fra Peter Rasmussen, Våbenekspert,
som sætter et stort spørgsmål
ved arkiverne
og andres behandling af vort lands klenodier.

Tøjhusmuseet
 - Tøjhusmuseet, har sendt hovedparten af deres
museumsgenstande til destruktion.

- De store beholdninger af genstande fra de
De Slesvigske krige, har de bedt forsvaret bortskaffe,
- i alt drejer det sig om flere hundrede tusind
genstande, fortsætter Peter Rasmussen.

- Resten er pakket ned i et bunkersanlæg fra den kolde krig ,
hvor affugtningsanlægget er slukket, så det er
kun et spørgsmål om tid,
før det ikke er muligt at bruge det til udstilling,
eller forskning.

Det var en af Europas fineste våbensamlinger... 

Nationalmuseet
- Nationalmuseet, er ikke meget bedre da man
har brugt fine stenøkser til at blande i betonnen
i et kældergulv, siger Peter Rasmussen.

 Rigsarkivet
Der har været  skrevet i aviserne at der er blevet stjålet arkivalier fra ordenskapitlet og fra Rigsarkivets og
Landsarkivets sagsmapper om retsopgøret med danske i
 tysk tjeneste i Anden Verdenskrig.

- Det har vist sig, at det er arkiverne, der har sendt arkivalierne til
destruktion, da nogle interesserede fra
Renovadans Sikkerhedsdestruering,
 i stedet har taget indholdet fra kontainerne med hjem.

- Et vidne, har set 2 fyldte skraldekontainere, med henholdsvis 
mapper fra Ordenskapitlet og 
fra retsopgøret, fortæller Peter Rasmussen. 

Så det er et spørgsmål om, hvor meget der reel er  stjålet...

 Er det regeringen der
forsøger at gøre Danmark historieløse'

Er det den nuværende socialdemokratiske regering, der forsøger a
t gøre Danmark historieløst
i et forsøg på at slette ledende Socialdemokraters
spor efter deres forræderi under besættelsen.
- i stedet for et planlagt tyveri af akter fra Rigsarkivet
- men det bliver der sikkert lagt låg på -
fra 'Verdens mest støvede Rigsarkiv' -
hvor man ikke aner hvad der gemmer sig under støvet.

SLUT Skandale:
Folketingets Ombudsmand - bryder loven -
nægter at behandle
klager fra
forfulgte lokalradiofolk -
som Kulturministeren og Statsministeren
ulovligt har nægtet at give tilskud i 2012...Ombudsmanden
 
Jørgen Steen Sørensen 
der tiltrådte stillingen den
1. februar 2012


Ytringsfriheden eksisterer ikke i Danmark
og slet ikke for lokalradioerne
Radio Ellekær og Frederiksberg Natradio...

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red./Forfatter


Vi har været ude for meget i Danmark i forbindelse
med at vi i over 20 år har leveret
gratis arbejdskraft som redaktører/speakere/t
eknikere, etc., til lokalradioerne
Frederiksberg-Journalen, Frederiksberg
Natradio og Radio Ellekær.

Men at vi ikke kan klage til Folketingets Ombudmand,
som alle andre borgere i dette land
- det har vi aldrig tidligere været udsat for - og stor var overraskelsen, da vi forleden modtog
et brev fra den ny Ombudsmands kontor
og hans 'stik-i-rend dreng', tidligere Retschef, nu Direktør Jens Møller, der blankt afviste at behandle vor klage over manglende driftstilskud til lokalradioerne.

Afvisningen fulgte efter 7 måneder og flere rykkere på vor oprindelige klage til Ombudsmanden  i februar 2012, som var blevet mødt med dyb tavshed i ombudsmandsinstitutionen.

I sit svar undskylder Ombudsmanden sig med, at det vil kræve for mange ressourcer at behandle vor klage, hvorfor han totalt afviser at behandle klager fra vore lokalradioer,
fra vore personer og klager der har
bare en vis tilknytning til os.

Ombudsmanden understreger, at denne afvisning også gælder fremover, og i slet forblommede vendinger gøres det klart, at vi end ikke skal forvente et svar fra
Ombudsmanden i fremtiden.

Ombudsmanden har ikke forholdt sig til, at vi ulovligt er blevet nægtet driftstilskud til vore to lokalradioer i 2012:

Frederiksberg Natradio og
Radio Ellekær i Nordjylland

på trods af at vi har indleveret vor ansøgning til tiden,
og at der er sket en bureaukratisk fejl i Kulturstyrelsens kommunikationssystem.

Vi troede ellers, at vi havde været igennem ethvert
tænkeligt og utænkeligt overgreb og brud på
'Ytringsfriheden i Danmark' -
et land, som praler med, at vi nærmest er det eneste
land i verden med rigtig 'ytringsfrihed'...
 
Men nu har vi altså oplevet, at
Ombudsmand
Jørgen Steen Sørensen,
der tiltrådte stillingen den
1. februar 2012,

har startet sin karriere ved at nægte at behandle
enhver klage fra os.

Uhørt og ulovligt
at diskriminere
Det er ulovligt i følge dansk og international lov
- og renlivet diskrimination -
at sætte bestemte personer
helt uden for samfundet og nægte dem
klagemulighed og chancen for at få fair play.

Men det samme skete for nogle år siden i Pressenævnet,
der også blankt afviste at behandle reelle klager i bagvaskelsessager fra vore personer -
så det tyder på at System Danmark har sat sig for, at retssikkerheden i det danske demokrati
ikke gælder for visse personer -og for os:
Ole Hans Jensen og Britt Bartenbach.

Vi og vore lokalradioer må altså fremover regne med,
at vi er stemplet 'persona non grata'
hos 'The Establishment',
og som sådan må vi bare finde os i ethvert overgreb
og være klar over, at retssikkerheden ikke
eksisterer for os.

'Systemet'
har indført en
ny praksis
Hvor mange andre personer vil mon komme ud for dette fremover, når 'Systemet' har indført denne praksis for personer og medier, der ikke
makker ret og ikke danser efter magthavernes pibe -
men som vil have sandheden frem, koste hvad det vil...
SLUT
 

 

 


 

 
 
 

                

Her er alle fejlene i bogens fotos...

Manden øverst til venstre er ikke
Vilhelm Jacobsen - men fætteren Robert Jacobsen.

 

     

Ovenstående er et foto fra Peer Kaaes bog fra Søllerød, hvor Hr. og Fru Jacobsen hævdes at være til ægteparret Ramdahls sølvbryllupsfest. Men ægteparret var slet ikke med til festen - og det er Marianne Bech Scheel Jacobsen og Jaques Kierulff, der ses på disse udsnit ved de hvide kryds.

 

 

 

 

Vilhelm Jacobsen blev kun genkendt på sin højre hånd, som man i Peer Kaaes ny bog viser her - men det er desværre ikke Jacobsens hånd, men Jaques Kierulffs hånd.
Den genkendes på hans forlovelsesring med Marianne Bech Scheel Jacobsen.

Fra samme sølvbryllupsfest hævdes det i Peer Kaaes bog, at det er Fru Jacobsen, der danser med Fru Brix Jørgensen - men personen der danser, er Fru Jacobsens halvsøster tv. Marianne Bech Scheel Jacobsen.

Peer Kaae bringer også i sin bog et foto fra English House, hvor man har svenske
forretningsforbindelser på besøg, og hvor han peger på Vilhelm Jacobsen helt til højre ved krydset.
Men det er ikke Vilhelm Jacobsen - men Jaques Kierulff -
 som var designer i
English House - og så var han også en af Vilhelm Jacobsens mange fætre.

 

Peer Kaae har også et foto af Hr. og Fru Jacobsen, som skulle være fra Tyskland ved Berchtesgaden i 1938 - og de skulle sidde ved de to hvide kryds. Men det var Robert Jacobsen og Marianne Bech Scheel Jacobsen, der var i Tyskland. Manden helt til højre hedder Winkelmann, og det siges, at han skulle have gjort tilnærmelser til Fru Jacobsen - men hvis der har været noget om snakken, så kan det kun have været til Marianne Bech Scheel Jacobsen.


Peer Kaae bringer også som dokumentation et pilleglas, som skulle have indeholdt
trasentinpiller mod mavesmerter - men intet står der om dette på pilleglasset -
yderst uprofessionelt.


 

Denne mand på inderopslaget af bagsiden skulle være Vilhelm Jacobsen,
siger Peer Kaae - men det er Robert Jacobsen - Vilhelm Jacobsens fætter.

Peer Kaae roder også rundt i et par biler, da en grønthandler havde set et dollargrin holde udenfor Peter Bangs Vej 74 - her ses en Ford V8 - som iflg. Peer Kaae skulle være den bil 'morderen' Mr. X skulle have benyttet.
Det ville være utroligt, hvis morderen havde parkeret sin bil udfor nr. 74 på Peter Bangs Vej, hvor alle ville lægge mærke til en så prangende bil.
Fotoet af bilen er sikkert leveret af den 'falske historiker' -  Dines Bog - en pensioneret bankmand, der markedsfører sig som historiker - ligesom plattenslageren Peter Wendelboe og andre også anvender 'lånte fjer' for at virke mere troværdige.

 


 
Det var ikke en Ford V8, der holdt ud for Peter Bangs Vej 74. Derimod var en blå Cadillac parkeret en kort stund langt væk i en sidegade til Peter Bangs Vej, så det er et spørgsmål, om man overhovedet kan fæstne lid til informationen om den omtalte Ford V8.
Den blå Cadillac tilhørte Prins Knud, der også var medlem af 'REX'. Grunden til, at han sammen med sin mor Dronning Alexandrine var til stede, var fordi de havde kørt Buster Larsen ud til 'mord-lejligheden' for at give ham mulighed for at tage afsked med sin mor.
Buster Larsen var nemlig biologisk søn af Marianne Bech Scheel Jacobsen, som var den eneste, der døde i 'Dobbeltmord-sagen' - faderen var Vilhelm Jacobsen.
De kongelige og Buster Larsen nåede uset til lejligheden igennem gården, over loftet og ad køkkentrappen.
Det har ikke været helt let at fastslå, hvilken model det var - men iflg. udsagn fra vidner kunne det være denne model:
Cadillac Fleetwood Series 7019 Touring Sedan.Politimuseet holdt endnu engang
gæsterne for nar i fiktiv retssag om

'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej'...

Den falske historiker bankmanden Dines Bogø, Se og Hør-journalisten
Peer Kaae, politimanden Per Bøgh, top forsvarsadvokaten
Merethe Stagetorn og dommer Tuk Bagger fra Frederiksberg Ret er deltagere i fup-retssag i Politimuseet der burde lukkes

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red./Forfatter


 
                    Peer Kaae                       


Dines Bogø


 Merethe Stagetorn

 
Frank Bøgh


Tuk Bagger - dommer

Der lægges op til en ny skandale på Politimuseet på Fælledvej 20 A på Nørrebro, hvor man gennem næsten et år afholdt en skandaløs udstilling om 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej', og hvor man fulgte denne udstilling op med latterlige foredrag af den falske historiker bankmanden Dines Bogø fra Dragør og Se og Hør journalisten Peer Kaae.

Dines Bogø aner intet om 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' og har intet kendskab  til, hvad der egentlig skete den 19.-20. februar 1948 - hvor 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' fandt sted -  det samme gælder for Peer Kaae.

Kører videre
på 'løgnebølgen'

Nu ser det ud til, at det useriøse Politimuseum kører videre på 'løgnebølgen' om dette mord, som har været totalt afsløret, siden vi i 2007 i bogen "Den Sidste Aktion" opklarede dette mord én gang for alle med førstehåndsvidner og ikke kun med rygter
og 'von hören sagen'.

I Politimuseets nyeste propaganda stunt har man fået topforsvareren Merethe Stagetorn og dommeren fra Frederiksberg Ret Tuk Bagger til at deltage i en 'fup-retssag' - der så skulle borge for, at Dines Bogø, Peer Kaae og andre var seriøse i deres skriverier, som vi for år tilbage har tilbagevist som opspind.

Der skete ikke
noget "Dobbeltmord"

En sådan retssag kunne være af interesse, hvis der virkelig var begået
et 'dobbeltmord' - og hvis der var tvivl om, hvem der havde begået det
- men det er ikke tilfældet i denne sag.

Hovedpersonerne ægteparret Jacobsen var slet ikke i lejligheden på  
Peter Bangs Vej 74, 3. th., da morderne indfandt sig - for ægteparret var
blevet advaret i tide og var flygtet - og den eneste person, som blev slået ihjel i stedet for Fru Jacobsen var Marianne Bech Scheel Jacobsen- en halvsøster til Fru Jacobsen.

Denne halvsøster blev myrdet af dansk-tyske Varulve - og navnet på morderen kan man læse i bogen: "Den Sidste Aktion", så der er ikke tvivl om noget som helst i denne sag.

Museumsskandale
bliver til ren farce

Det må anses som en fadæse for et museum, der udgiver sig for at beskæftige sig med seriøse sager, at afholde en sådan fup-retssag,
og det gør fadæsen til en sand farce,
at det sker med deltagelse af en rigtig dommer og en landskendt og
agtet forsvarsadvokat som
Merethe Stagetorn.

Det sætter også spørgsmålstegn ved den ellers seriøse forfatter af flere
dokumentarbøger, den pensionerede politimand Frank Bøgh, der har sat sit ry på spil ved at køre med i dette bedrag og ved at deltage som fiktivt
vidne i denne farce, sammen med Dineas Bogø og Peer Kaae.

Luk Politimuseet
useriøst

Det kan ikke undgås, at man samtidig rejser spørgsmålet, om
Politimuseet overhovedet har en eksistensberettigelse, når det skatteyder-finansierede museum sætter det helt store apparat i gang  for at føre sine besøgende bag lyset og holde befolkningen for nar i sagen om det såkaldte 'Dobbeltmord
på Peter Bangs Vej'.

Derfor kan man kun appellere til, at man i disse sparetider,
 hvor krisen kradser, lukker Politimuseet, der for længst har mistet  sin troværdighed.

SLUTBog-Skandale

Anmeldelse af

Peer Kaaes bog nr. 2
om
'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej'


Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red.

Denne bog er vel nok den dårligste bog nogensinde om
'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' i 1948.
Bogen oser langt væk af venstrehåndsarbejde, og af at man kun vil tjene penge på den reklame, som forfatteren rundt omkring har fået af vennerne indenfor pressen.

Det er ingen hemmelighed, at Dansk Journalistforbunds
medlemmer, som er placeret på radio- og tv-stationerne,
hjælper deres venner - tænk blot på alle de bøger og forfattere
og venner og bekendte, der har været i TV2's Go' Morgen Danmark- og har fået god reklame med intetsigende bøger.

Undertegnede og min kollega Britt Bartenbach har opklaret dette 'Dobbeltmord' - som slet ikke var noget Dobbeltmord
- i 2007 i bøgerne:

"Den Sidste Aktion" I +II

På trods af dette har andre - og nu også Peer Kaae i
to bøger - brilleret med sin uvidenhed om sagens detaljer
- og man kan bare tage vor lille hurtige
gennemgang af bogens fotos, som er en skandale.

Man kan kun betragte Peer Kaae som 'foto-blind'
- når han kan udtale sig så forkert om de mange fotos.

Hvorfor han starter bogen med at omtale et mord på
en blikkenslager i Holsteinsgade fra 1912 -
blot fordi Erik Ramdahl
var vidne i sagen
- må stå som helt ubegribeligt
- men falder godt i tråd med resten af bogen,
som er usammenhængende og dårligt skrevet.

Men det er da godt klaret at få et forlag:
"Peoples Press"
til at udgive en bog om to personer,
ægteparret Jacobsen, som Peer Kaae beskriver som dræbte -
på trods af at de vidnefast overlevede til 1974 og 1978,
hvor de døde i Australien.

Og nu skal man endda lave en film om denne løgn,
som man kan læse om nedenfor på siden
- hvor filmmanden Regner Grasten er røget på idéen
- og der tales ligeledes også om en tv-serie om
'Dobbeltmordet'
men i TV kan man også bringe hvad som helst.

Hvor er den kritiske danske presse henne, når man lader
den slags passere - det er også en skandale.

Peer Kaae kører hele bogen igennem rundt i en række personer med et yderst periferisk kendskab til - eller slet intet kendskab - til ægteparret Jacobsen
- og ingen fætre eller halvsøstre til ægteparret bliver
overhovedet nævnt - på trods af at ægteparret
Jacobsen havde et livligt seksualliv på kryds og
tværs med familiemedlemmerne.

Forfatteren udtaler sig også om, at
Inger Margrethe Scheel Jacobsen
ikke kunne få børn, fordi hun havde en underlivssygdom
- noget som heller ikke passer.

Sandheden er nemlig, at hun fik tre børn
- og man sagde også, at ægteparret Jacobsen døde barnløse.

Dette er også løgn - da ægteparret Jacobsen vidnefast -
sammen, og med forskellige andre partnere, fik 8 børn i alt
- så det er vist ikke for meget at sige, at det er ren løgn
fra Peer Kaaes side, når han påstår, at de døde barnløse.

"Døden skal have en årsag", siger et gammelt ordsprog  -
og det får sagen også med den mystiske Mr. X -
en tøjhandler, som Peer Kaae mener kan have slået
ægteparret Jacobsen ihjel
- altså det ægtepar som ikke døde i det såkaldte:
'Dobbeltmord'

som naturligvis ikke bliver afsløret
- da alt i bogen kører på anden-
og trediehåndsoplysninger:
'vist nok' og 'måske'
uden beviser af nogen art - det er for tåbeligt.

Peer Kaae kører hele bogen igennem med en fantastisk
historie om, at Vilhelm Jacobsen blev snydt i
en byttehandelssag
med kød og klædestof med udlandet -
som slet ikke har noget at gøre med,
hvad der skete
på Peter Bangs Vej 74...

NB! I øvrigt passer det heller ikke, at Peer Kaae ikke
må offentliggøre Mr. X's navn på grund af
'Arkivloven'
- for her står stort set, at man ikke må kontakte personer,
eller deres familie, hvis man kun har fået kendskab til
disse personer
 gennem aktindsigten i arkivet -
så også det er løgn...
 


Peer Kaae's ny bog om 'Dobbeltmordet'
og Film- og TV-serie bygger
på en løgnehistorie...Hvordan kan man skrive om et dobbelt-mord,
der aldrig har fundet sted?

Ægteparret Jacobsen flygtede i tide og var ikke i lejligheden på mordtidspunktet, hvor en slægtning og halvsøster til
fru Jacobsen blev dræbt...

Andre personer
end fortalt

To af de personer, der vises på forsiden af Peer Kaae's ny bog, er en fætter, Robert Jacobsen og en svært skadet hattemager, Jaques Kierulff, der overlevede
'Dobbeltmordet'.

Kvinden, der ligger på gulvet, er den svenske
skuespillerinde Margareta Fahlén, der var gift med Poul Reichhardt - og som spillede dobbeltgænger for
Inger Margrethe Scheel Jacobsen.

Den dræbte var
en halvsøster

Den dræbte halvsøster Marianne Bech Scheel Jacobsen og
hattemageren var blevet kørt væk om
natten i en Zonen  ambulance.

De to 'stand-ins', der spillede det myrdede ægtepar Jacobsen - Margareta Fahlén og en god ven som lignede  
Hr. Jacobsen - blev 'fundet' om morgenen og båret ned i en ambulance, der kørte væk med de spillevende stand-ins og satte dem af i en baggård, hvorfra de forsvandt
ud i gadernes morgenmylder.

Billedet af Inger Margrethe Scheel Jacobsen stammer
fra et pasfoto og er rigtignok af fru Jacobsen.

Alt var arrangeret
af "Rex"

Alt var arrangeret af efterretninggruppen 'Rex' for at snyde politiet og befolkningen og de tyske Varulve - der skulle tro,
at de havde dræbt ægteparret Jacobsen.

Hushjælpen og andre var orienteret og instrueret i forvejen
- det samme var de politifolk, som proforma blev tilkaldt om morgenen den 20. februar 1948.

Journalistisk
prostitution

At fortsætte med at konstruere disse teorier om ægteparret Jacobsens skæbne må betragtes som en form for journalistisk  prostitution - specielt da sagen er fuldt opklaret for flere år siden ved  hjælp af førstehåndsvidner i bogen
'Den Sidste Aktion'.

Det ser dog ikke ud til at anfægte hverken forfatteren Peer Kaae eller forlaget People's Press, at deres version ligger så langt fra sandheden, som det overhovedet er muligt - det drejer sig nemlig kun om at køre videre på den gamle sensationsbølge og sælge bøger.


Regner Grasten

Grastens TV-serie og
film er også fup
Endnu værre bliver det, når Peer Kaae's opdigtede historie
bliver filmatiseret og lavet som tv-serie af Regner Grasten, og den undrende befolkning får serveret løgnehistorien på det hvide lærred endnu engang.

Men hvem bekymrer sig om den sande historie -
når bare underholdningen er i top...

SLUT


Falsk Facebook-profil på Helle Scheel Jacobsen:
Plattenslageren Peter Wendelboe
fra DR's 'den 11. time'
kører plat på død kvindes falske profil
- mange kendte er trukket med
i identitetscirkusset...

Mads Brügger, kendt for løgneudsendelsen DR's
'den 11. time', Mikael Bertelsen, Ralf Pittelkow,
Karen Jespersen, den falske historiker
bankmanden Dines Bogø, den clairvoyante
Suzanne Wowern Rasmussen, Hans Wendelboe Bøcher -
og andre godtroende mennesker - i alt 57 personer
- er gået i plattenslagerens net

Peter Wendelboes falske Facebook-profil for
'afdøde' Helle Scheel Jacobsen

Helle Scheel Jacobsen
Helle Scheel Jacobsen

Var sikkerhedschef i 'The White House' i USA
for 4 Præsidenter:
Ronald Reagan, Bush Senior,
Bill Clinton og Bush Junior.

 

Mads Brügger

Mads Brüggers svindelkollega fra DR-programmet
'den 11. time' er også ven med Helle Scheel Jacobsen
- og dermed fortsætter den useriøse tv- og radiomand
nu fyret fra 'Radio 24-7'
sine løgne om hende
- som han startede i udsendelsen:
'den 11. time'...

Mads Brügger forlanges også udleveret for
plat i sin film om
diamantsvindlere i Liberia -
lad os håbe de beholder ham - han er ikke noget
tab for dansk tv,
 film og presse.

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red./Forfatter


"Helle Scheel Jacobsen eksisterer ikke, hende
har jeg opdigtet", sådan sagde plattenslageren fra DR-programmet 'den 11. time'
Peter Wendelboe, da han i 2007 tog fusen
på Mads Brügger og Mikael Bertelsen og fik dem med
på vognen med hensyn til svindelen om
Helle Scheel Jacobsen, der var George W. Bush's sikkerhedschef i 'The White House'.

Nu har Peter Wendelboe som sagt oprettet
en falsk Facebook-profil på
nettet for hende og har kørt sit fupnummer
- og fik i starten 60 personer til at melde sig
som  venner til en person,
som det forlyder nu skulle være afdød.
 
I skrivende stund er 3 personer faldet fra,
efter vi har fortalt dem sandheden
om Peter Wendelboes Facebook-stunt.

Alle ved, at Facebook er et kæmpe bluffnummer,
der styres af Google og
CIA og andre efterretningstjenester, som ad den vej
får indsamlet oplysninger om verdens befolkning
- til brug for fremtidige CIA-aktiviteter.

Oplysningerne siger
hun er død - men passer det

Efter de oplysninger vi har fået, skulle
Helle Scheel Jacobsen være død -
men vi kan ikke udelukke, at det drejer
sig om en 'plantet' dødsmeddelelse.

Det var i hvert fald den samme procedure man
benyttede med den engelske topagent
Jane Horney i 1945 - som så efter at man havde løjet hende død kunne leve i nogenlunde fred for sine forfølgere og
udføre sit arbejde under andre identiteter.

Jane Horney døde først i London i 2003
af et hjertetilfælde...

Det er langt fra første gang, at plattenslageren,
identitetstyven og superhackeren Peter Wendelboe har lavet fis med folk på internettet og i pressen - denne gang ser
han ud til at være gået for langt da mange er
godt sure over at være taget ved næsen.

Samboen vil have
Erik Haaests side lukket

I øjeblikket kører han også sit show på den afdøde
forfatter Erik Haaests
homepage, en side som han har 'stjålet'
for næsen af Erik Haaests
efterlevende partner og sambo Gurli Holst.

Gurli Holst kæmper for at få siden www.haaest.dk lukket
- en siderik Haaests homepage: www.haaest.dk
til at genere sine uvenner, bl.a. undertegnede og min kollega
Britt Bartenbach, som svines til med en række løgne
om vore bøger og skriverier.

Vi har for mange år siden afsløret Peter Wendelboe
og hans svindelside:

www.pufedorf.dk, som kun har
klaret frisag hos Nordjyllands
Politi i Aalborg, fordi han har tætte
familierelationer (halvbror)
til en i dag højtstående politimand i Danmark,
som har holdt hånden over hans gerninger.

Kender til Wendelboe og
halvbroderens familieforhold

Vi kender til Peter Wendelboes familieforhold, dvs. hans biologiske forældre - og vi kender også til hans brors ditto -
og derfor bliver vi hængt ud, mens Peter Wendelboe
får frit løb til at fortsætte sine fupnumre.

For at give fupnummeret mere tyngde, har Peter Wendelboe krydret  Helle Scheel Jacobsens falske Facebook-profil med henvisninger til, at Helle Scheel Jacobsen skulle 'synes godt om' NATO's Generalsekretær, den tidligere statsminister
i Danmark Anders Fogh Rasmussen, og
den forrige statsminister Lars Løkke Rasmussen
- samt bl.a. Folketingsmedlem Joakim B. Olsen
- navne, som passer godt ind i fupnummeret, så det ser ud
som om Helle Scheel Jacobsen
selv har sat kryds ved disse personer.

Alt er løgn
fra en syg mand

Alt er løgn - og de mange 'venner' er blevet ført bag lyset
- men hvad kan han bruge disse løgne til - kun til at
udstille sine sygelige tvangstanker, hvor han også lyver
og fupper i mange sammenhænge.

Peter Wendelboe har heller ingen indsigt i
'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej',
som vi afslørede i 2007 i vor bog: "Den Sidste Aktion" -
og han kender intet til Helle Scheel Jacobsens
virkelige liv
og levned -eller til hendes rigtige forældre.

Moderen var Inger Margrethe
Scheel Jacobsen

Moderen var Inger Margrethe Scheel Jacobsen - Fru Jacobsen
- men hvem var faderen - det kender kun vi til -
han lever stadig...

SLUT


Helle Scheel Jacobsen
- sat på Facebook af
plattenslagerenPeter Wendelboe (Klik her)

som her læser sandheden om
'Dobbeltmordet'
i vor bog:

"Den Sidste Aktion"
 

 
 
 

 


Diverse Artikler og Sider:

Klik her:

I - II - III - VI - V -
VI - VII - VIII - IX -
X
- XI - XII - XIII

Læs vor forrige homepage
- old - 2008


Læs tidligere udgaver af vor homepage


Læs andre af vore tidligere Homepages


Ny afslørende bog
om Jane Horneys liv...


Pris:
Kr. 248,- + porto
(Rabat v/større køb)

Kultur-Kiosken
Journalernes Bogforlag
Tel.: +45-3511 0290
Mobile: +45-3118 3732

E-mail: npi@npi-news.dk


Breaking News...

Uffe Ellemann og
Kjeld Olesen
er de to hemmelige
STASI-
kontra-agenter...

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red. NPInews...Uffe Ellemann  

     Kjeld Olesen

Den tidligere udenrigsminister arbejdede for FE som Kontraagent, sammen med bl.a.  Jane Horney
- som han også arbejdede meget  tæt sammen med i 'Rex'/Kronens Mænd - som Uffe Ellemann
var leder af indtil for kort
tid siden ...
Kronprins Frederik har nu overtaget hvervet og styringen af den kongelige
efterretningstjeneste
 'Rex'.

Mange har ellers tippet den
tidligere socialdemokratiske
udenrigsminister
Kjeld Olesen
som den store
Stasi-agent,
men de fleste kilder  
inden for efterretningsvæsenet
peger helt bestemt på
Uffe Ellemann,
der under den
kolde krig var oberst i FE
- og altså også var aktiv i kontraspionagen i landene
bag Jerntæppet.


SLUT


Den 9. april 2012 
er det 72 året for 
Danmarks kampløse 
besættelse... 

Skammens Dag...


De lyver alle om  Rostockmødet...

Rostock-Mødet - 

læs også her...


Peter Munch


Heinrich Himmler


Rostock-nægterne


Sensation

Den 9. April 2012 er
det 72 år siden:


Historien er stadig besat - 
befri de båndlagte
arkiver i Rigsarkivet...

"Overlærer Petersen" solgte   
Danmark den
17. Marts 1940... 

Danmark blev besat den
9. April 1940 af tyskerne efter en aftale i Rostock
den 17. Marts 1940, en
aftale ingen dansk
politiker siden da har
villet indrømme,
på trods af meget omfattende
dokumentation...


P. Munch

Heinrich Himmler

LÆS VIDERE HER


Der blev smuglet guld
 til Sverige -
fra English House...

Tysk-dansk samarbejde under besættelsen - og med English House - hvor familien Jacobsen
var dybt involveret i
transaktionerne for at skaffe
penge til kontra-aktionerne...


Vilhelm Jacobsen
 

Robert Jacobsen
Vilhelm Jacobsen (tv) -
og
hans fætter 

R
obert Jacobsen

var mændene bag
guldtransporten

Af Peter Rasmussen
Våbenekspert


Under den tyske besættelse af
Danmark 1940-45 samarbejdede
den tyske besættelsesmagt med
modstandsbevægelsen i en
 endnu ikke beskrevet grad.

Besættelsesmagten havde nogle
mål, der lettere kunne nås med samarbejde
- end med magt og terror.

Første eksempel
er 'jødespørgsmålet'
Det første kendte eksempel er 'jødespørgsmålet', hvor man først i  Tyskland forsøgte at eksportere problemet
med jøderne.

Den tyske regering forsøgte i samarbejde med den 'Zionistiske ledelse', at købe øen Madagaskar, der var ejet af den tidligere slavehandler Tipu Tips arvinger,  
for at oprette en jødisk stat der.
 


Breaking News

Her er Loch-Hansens
morder...

"Storebjørn" -
alias Sven Aage Geisler

Lock-Hansen mordet
er forlængst opklaret...

Pressens "burhøns" går med skyklapper.

Lock-Hansen-mordet fra 1967 blev opklaret 40 år efter i
bogen
"Den Sidste Aktion"
Lock-Hansen var dobbeltagent for England  og Østtyskland,
og det blev hendes død,
da hun vidnefast blev likvideret af en  kendt frihedskæmper


Læs her


Breaking News

PET fører stadig
alle bag lyset - 
blev PET-agenten 
Anders Nørgaard myrdet 
- eller begik han selvmord...Pet-agenten Anders Nørgaard

Den hemmelige tjeneste gør
stadig, hvad det  passer den,
og overvågningerne af danske 
venstrefløjspolitikere hører
 til  'småtingsafdelingen' 
- det store spørgsmål er stadig - 
blev PET agenten Anders Nørgaard 
myrdet eller begik han selvmord, 
det har PET lagt låg på - og det er 
sikkert ikke nævnt i den ny 
"PET-rapport" - 
da den danske presse er
 under censur...


  Af Britt Bartenbach
  Ansv. Red./Forfatter
  Copyright:
Journalernes Bogforlag


KLIK HER


 


 


Breaking News

Kongehuset snød sine gamle agenter
- ville spise dem af med en sølle medalje...

Topagenterne, der reddede prinsesserne Margrethe og Benedikte til Sverige under krigen i januar 1945 - og senere reddede Dronning Anne-Marie ud af Grækenland i 1967 - sagde nej til Kongehuset, da man ville give dem en sølle medalje efter at have afvist en livslang pension

Af Ole Hans Jensen
Chefredaktør/Forfatter

               
Kronpris Frederik                         "Hugo Falcao"

Topagenten og frihedskæmperen Ole Bøcher nåede ikke at få sit 'Ridderkors'
inden sin død i 2008 - han takkede simpelthen nej til Kong Frederik IX,
da han skulle have overrakt medaljen efter krigen.
 
Sagde nej i en alder
af 91 år

Det samme har den svensk-danske topagent med dæknavnet "Hugo Falcao" nu også gjort for nylig, og i en alder af 91 år har han sagt nej tak til en almisse fra Dronning Margrethe, som han gennem "Rex", var med til at redde livet for, da hun som barn i 1945 blev bragt til Sverige sammen med sin lillesøster Prinsesse Bennedikte.

I dag er det Kronprins Frederik, som officielt har overtaget den ophemmelige styring af efterretningsgruppen 'Rex', der bl.a. også passer på den kongelige danske familie, og som tidligere havde den tidligere Udenrigsminister
Uffe Ellemann-Jensen, ved roret.

Kan ikke bare få
et nyt job med det CV

Når man har været topagent inden for de hemmelige tjenester, får man ikke bare et job indenfor et andet arbejdsområde, og derfor er det kotyme at gamle topagenter modtager en form for 'livrente', når de har aftjent deres 'værnepligt' i tjenesten.

Men det har Dronning Margrethe og Kronprins Frederik glemt i "Hugo Falcao's"
tilfælde - som Kongehuset i august 2012 ville spise af med en sølle medalje ved en
overrækkelse i København, hvor han skulle stå med hatten i hånden på Amalienborg.

"Hugo Falcao" havde fået lovning på at modtage en stor æresbevisning  inden sin
90-års fødselsdag i 2011, men har måttet vente i uvished i over et år på at få besked om sin medalje - og det er et spørgsmål, om Kongehuset overhovedet ville have honoreret sit løfte, hvis ikke vi i vore bøger
 
"Hvem var Fjenden?"
og
"Den Sidste Aktion"

havde afsløret hans eksistens og hans meritter.

Må hutle sig gennem
tilværelsen i Sverige

Det er specielt groft, fordi Kongehuset er vidende om, at "Hugo Falcao" i dag som folkepensionist må hutle sig gennem tilværelsen med den skandaløse  svenske  sociallov og sygeordning, hvor man skal betale alt selv
og hvor pensionerne er meget lave.

Det er utroligt, at Dronning Margrethe og Kronprins Frederik - der selv lever et overskudsliv med sine familier på de danske skattey deres bekostning - ikke har nogen samvittighed eller viser nogen taknem
lighed
overfor deres trofaste gamle væbnere.

Har sat livet på spil for
den kongelige familie mange gange

De to topagenter, der har sat livet ind flere gange for den kongelige familie, havde dog mandsmod nok til at sige takke nej til almisserne, da de var trætte af bare at skulle sige ja og amen - og bukke sig i støvet.

Men de undgik da heldigvis at skulle forlade Dronningens
audiensværelse i baglæns skridtgang - som protokollen byder, når man har  modtaget 
sin belønning  af Majestæten - og så skulle Ole Bøchers og "Hugo Falcao's"
medaljer endda afleveres igen efter deres død.

Folk, der har været ansat i de hemmelige statslige tjenester, er sikret en
tjenestemandspension esten af livet af Staten - men de agenter, som  har tjent Kongehuset i den hemmelige kongelige  efterretningsorganisation 'Rex', er ikke selvskrevne til den statslige pension, fordi deres ansættelse
 har været hemmelig og ikke har været officiel
af sikkerhedsmæssige årsager.
 Oe Bøcher - alias Mike Hamilton.

En selvfølge at
man bare stillede op

Disse kongelige agenter, som Ole Bøcher og "Hugo Falcao" - der tilhører gamle adelige slægter - har gennem århundreder tjent kongehusene i Europa, og det har pr. tradition været en selvfølge,
at de bare 'stillede op', når der var brug for deres indsats et eller andet sted i verden.

Egentlig løn har heller aldrig været på tale for disse agenter, der dog for det meste har fået deres udgifter dækket ind under deres hemmelige missioner for Kongehuset - og derfor er det helt op til Kongehuset, om man vil garantere dem en minimal ydelse i deres alderdom, når de gamle agenter er slidt ned efter et langt og tit farefuldt liv i Kongehusets tjeneste.

Kongehuset har ikke råd
til en sådan ydelse

Og en sådan ydelse har man ikke 'råd' til i det danske Kongehus,  der er ligeglad med sine tro og loyale støtter - og det samme er tilfældet med det græske kongehus, der skylder "Hugo Falcao" deres liv, efter at han sammen med sine Rex-kolleger reddede eks-dronning Anne-Marie, eks-kong Konstantin og den græske kongefamilie sikkert ud af Grækenland i 1967, hvor oberst-juntaen
 havde taget magten.

Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at det græske eks-kongehus har måttet leve på nåde efter deres exit fra Grækenland, men de kan dog spise sig rigeligt mætte hver dag - men måske spekulerer man bare kynisk i, at den gamle agent falder væk af 'naturlige årsager' og 'mæt af dage'...

SLUTBreaking News

Skandale:
PET kan ikke have fortalt Sass Larsen
hele sandheden om hans sag...
Sass Larsen spiller uskyldig - og måske
tror han på sin egen uskyld - men sagen er en anden, siger efterretningsfolk  
med rockerkendskab.
Men har PET lavet et 'barn' på Sass Larsen
for at skjule sandheden...


Sass-Larsen

Af Ole Hans Jensen
Redaktør NPInews

Sass Larsen er tilbage i orkanens øje, efter at han er blevet taget til nåde af Statsminister Helle Thorning-Schmidt, men spørgsmålet er, om PET har lavet et 'barn' på Sass Larsen, der lige er blevet udnævnt til Gruppeformand og
'indpisker' for den socialdemokratiske folketingsgruppe på Christiansborg.

Der er ingen tvivl om,
at Statsministeren og

regeringen spiller højt spil ved at tage Sass Larsen til nåde igen, på trods
af at Køge-politikeren har boltret sig med skumle typer med aner til Bandidos
- som endda har pralat med, at de 'dækkede Sass Larsens ryg'
og en våbenhandler, der ikke hører til byens bedste børn.

Men ved Sass Larsen, at han er nævnt ved navn i en telefonaflytning af våbenhandleren, som handlede våben med Bandidos - en våbenhandler der også er anklaget for pædofili, for at lide af Alzheimers - og som bor i Greve?

Våbenhandleren er meget behændigt blev idømt en 'behandlingsdom' for alle sine forbrydelser som en slags  'pakke-løsning' - måske for at skjule, hvad der egentligt
 er sket og for at undgå at inkriminere andre personer.
 

Læs videre her


EU-formandsskabet:
En pinlig sag for
statsministeren -
blacklister
danske journalister...


Statsminister Helle Thorning-Schmidt
har blacklistet danske journalister og nægter
lokalradiotilskud efter 20 år i æteren
for at bremse det centralafrikanske land
Lados chancer for anerkendelse i FN...


Af Ole Hans Jensen
Ansv. red./Forfatter


Statsminister Helle Thorning-Schmidt,  der også er pressens
minister, har i al hemmelighed overtaget den sprængfarlige lokalradiosag, hvor man i ndirekte  har været med til at lukke to lokalradioer - Frederiksberg Natradio  og Radio Ellekær 
- for at lukke munden på kritiske journalister.

Det gælder specielt journalist og redaktør Britt Bartenbach, som igennem mange år har skrevet  artikler om landet i det centrale Afrika, Lado, der kæmper for at få sin selvstændighed tilbage, efter 45 års undertrykkelse af England og Belgien, som siden 1947 har delt en ulovlig
besættelse af landet.


Læs videre
her


Breaking News

OHJ har 'Fingeren
på pulsen...'Ole Hans Jensen

E-mail: npi@npi-news.dk


Breaking News:

Verdenssensation... 

Svensk Rex-vidne
"Hugo Falcao" fortæller:

Den sande beretning om
Hitlers
Kidnapning
fra Bunkeren i Berlin
den 22. oktober 1944...

Adolf Hitler blev fjernet fra Bunkeren
den sidste del af 2. Verdenskrig -
en historie der bliver fortalt i den kommende
bog "Operation Kidnap Hitler"
af undertegnede  og Britt Bartenbach -
men hør en forsmag på denne beretning
samt om afsløringen af 'Dobbeltmordet
 på Peter Bangs Vej' i 1948.

Af Ole Hans Jensen
Ansv. red.


Aftonbladet i Sverige havde i går en historie om '
Hitlers hemmelige søn',  som skulle have været en fransk mand,  
der døde i 1985  - og hvis arvinger nu gør krav på
forfatterhonorarer fra Adolf Hitlers bog  "Mein Kampf" -
en nyhed, som sikkert kan fylde sladderbladenes
spalter i mange år.

Det kommer bl.a. frem i bogen "Operation Kidnap Hitler",
at Hitler havde  ikke mindre  end 6 dobbeltgængere - med hver sin DNA - og at man erstattede den virkelige Hitler i Berlin-bunkeren med dobbeltgængeren Gustav Wehler,
 som endte med at blive skudt.

Hitler og Eva Braun blev
kidnappet fra BunkerenAdolf Hitler
Men den helt store vidnefaste historie  om Adolf Hitler er faktisk, at han blev bortført fra Bunkeren af den dansk/svensk/engelske kommando- og efterretningsgruppe "Rex", der bestod af "Hugo Falcao", Ole Bøcher Hamilton, Jane Horney Hamilton, Frode Bay Madsen  Skovbirk  og Jørgen Scheel - som var tvillingebror til Inger Margrethe Scheel Jacobsen, hustruen i det såkaldte

'Dobbeltmord på Peter Bangs Vej'...

Jørgen Scheel optrådte i rollen som chauffør for
Hitler - og det lettede adgangen til bunkeren.

Det sidste nulevende vidne, den 90-årige svensker "Hugo Falcao" der har østrigsk-ukrainsk baggrund, har i et eksklusivt interview med Britt Bartenbach sidst i februar i 2012 over flere  omgange fortalt  i detaljer om, hvad der egentlig skete, da Adolf Hitler blev kidnappet fra Bunkeren i Berlin - en beretning, der offentliggøres
i vor næste bog:
"Operation Kidnap Hitler..."

Eva Braun blev kidnappet sammen med
Hitler, og i Bunkeren i Berlin indsattes i stedet
Hitlers dobbeltgænger Gustav Wehler og
 Eva Brauns søster Gretl Braun
for at narre fjenden og undgå at afsløre,
at den rigtige Hitler var fjernet fra Tyskland.

OBS! Copyright til vidneberetningen:
NPInews,
Britt Bartenbach og
Ole Hans Jensen


SLUT
 


Ekstra Bladet på glatis:
Hitler døde ikke i Bunkeren -
men kom ikke til Argentina...
De to forfattere Gerrard Williams
og Simon Dunstan har skrevet en bog om, at Hitler ikke
døde i Bunkeren den 30. april 1945 - og det er rigtigt
- men deres røverhistorie om, at han kom til Argentina,
hvor han døde i 1962, er en vildand
...

        
   J
osef Stalin          


Dronning Alexandrine

Hitlers dobbeltgænger Gustav Weler

 

Den kommende b
og

Eva Braun til venstre ses her med sin søster  Gretl, som var stand-in
for hende i Bunkeren i Berlin - Søsteren blev skudt i de sidste timer
inden kapitulationen i
stedet for Eva Braun...

Dronning Alexandrine reddede Danmark
fra russisk besættelse og stod bag bortførelsen
af Adolf Hitler i 1944..
.


Læs videre her


Breaking News

Dette foto af Inger Margrethe Scheel
Jacobsens datter Helle Scheel Jacobsen,
som hun havde med en svensk agent
- blev offentliggjort i 2007, er rigtigt nok -
bortset fra at fotoet blev lettere manipuleret
- fordi det skulle bruges til en annonce for ældreboliger under hendes udstationering i
Tyskland for Secret
Service.


En opfølgning fra 2008 om Helle Scheel Jacobsens
familie afsløredes i forbindelse
med udgivelsen
af vort 2. oplag af bogen:
"Den Sidste Aktion - Ekstra"

Læs også her:

"Ditte Jacobsen" ses i 2. række,
som nr. 2 fra højre
 ved siden af den gamle
præsident George Herbert Bush


Foto fra 2008 af
Helle Scheel Jacobsens datter "Ditte"
offentliggjortes 
i et nyt oplag af bogen
"Den Sidste Aktion - Ekstra"
Plattenslageren Peter Wendelboe
og DR2's Mads Brügger,
der har sagt at Helle Scheel Jacobsen
ikke fandtes - bliver afsløret og klædt af...

Nye revolutionerende fotos af bl.a.
ægteparret Jacobsens barnebarn -
Helle Scheel Jacobsens
datter - afsløres i 2. oplag af bogen:
"Den Sidste Aktion - Ekstra"

Klik her


FE-mand:
Socialdemokraterne bag bortskaffelsen
af  Ole Sohns sagsmappe...

Mystikken om hvem der fjernede Ole Sohns
PET-mappe er nu løst, og det kommer nu frem,
hvad der lå i den hemmelige mappe...


Ole Sohn betalte KGB-penge til
Socialdemokrater og andre...

LÆS VIDERE HER


Læs også:
Tidligere Justitsminister Bjørn Westh (S) udtaler Langfredag i BT
- at han var med til at godkende makuleringen af Ole Sohns PET-mappe - men artiklen er ikke til at finde i øjeblikket,
så måske er B.T blevet censureret???

Læs også vor tidligere artikel om Ole Sohn -
Aksel Larsen og Ingvar 'Laksko" Wagner:

KGB's penge til Danmarks Kommunistiske Parti
var ikke til partiet - men til danske og
udenlandske
hvilende agenter...
 


Breaking News...


PET's gamle hovedkvarter på Bellahøj - her ligger en
gammel tysk Bunker, der går ned i jorden, th
ved hegntog inde bag ved
- her gemmer man de hemmelige papirer

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red., NPInews...


Afsløring :
Her ligger Ole Sohns PET-mappe i
en hemmelig bunker på Bellahøj...


Ingen, der bare har en smule indsigt i PET's arbejde,
er i tvivl om, at Ole Sohns PET-mappe ikke er blevet destrueret.

PET arbejder slet ikke på den måde, for tidligere
og sikkert også nu, lavede man to kopier - en kopi til "
Firmaet",
en kopi til destruktion og originalen lagde man i en hemmelig bunker.

"Firmaet" - den  stadig består- nu med Ritt Bjerregaard som chef, er den socialdemokratiske efterretningstjeneste, som stammer fra tiden under og efter 2. Verdenskrig med tråde direkte til CIA...

Hvorfor skulle PET destruere noget som helst - og slet ikke om en nuværende minister, som man har fulgt, lige siden han var formand for Danmarks Kommunistiske parti.

Naturligvis vil PET ikke kommentere denne afsløring - udover at man vil sige,
at det ikke passer - men hvem tror på det...

SLUT


Wiki Leaks har bekræftet
vor Historie...


TV-serie: Borgen ramte plet - med hensyn til
CIA-landinger i bl.a. Thule, som er foregået
siden 1976...

Den danske TV-serie "Borgen" på DR1 ramte  plet for kort tid siden med
hensyn til seriens hovedbegivenhed, som hovedforfatteren Adam Price havde lavet et spændende og  interessant afsnit om.

Forleden dag i Politiken prøvede man at lægge låg på, ved at postulere,
at der ikk er foregået et dobbeltspil i forbindelse med disse hemmelige CIA-flyvninger, som har fundet sted siden 1076.

Af Britt Bartenbach
og
Ole Hans Jensen
Ansv. red./Forfattere


Vi afslørede i 2008, at dette fandt sted i virkeligheden -  ved hjælp af vore  sikre kilder - da hemmelige CIA landinger  har fundet sted i hvert fald i Roskilde Lufthavn, i den militære del af Kastrup Lufthavn, i Thule på Grønland og i Værløse Lufthavn.

I den militære Værløse Lufthavn har vor efterretningskilde selv set, at fanger i håndjern er blevet sat til overnatning i arresten.

I et af disse tilfælde var flyet mærket "Air Amerika",
som var/er CIA's  'civile' flyselskab.

Sådanne landinger har fundet sted siden 1976.

Var endda
bevæbnede

US-personellet på de landende CIA-fly var i følge vore efterretningskilder bevæbnede og benyttede endda faciliteterne i lufthavnen -
og det drejede sig ikke om 'nødlandinger' -
som man brugte som undskyldninger i afsnittet af "Borgen"
for kort tid siden på DR1.

Og som en efterretningskilde siger: "Det var umuligt for de danske myndigheder ikke at kende til disse hemmelige flyvninger, for man havde end ikke gjort sig den ulejlighed at male bogstaverne
"US Air Force" over - inden man landede... ."

Skiftende regeringer
har kendt til landingerne

Det har igen betydet, at skiftende regeringer  siden 1976
har kendt til disse landinger
 og deres brud på dansk suverænitet.

Om de hemmelige landinger af CIA-fly har medbragt fanger til andre lande
- det forbliver sikkert en hemmelighed - men der er stor grund til at antage dette.

Er sikkert blevet
afhørt hårdhændet

Man må også antage, at fangerne under flyvningen til enten Guantanamo basen, eller til et af de andre CIA-kontrollerede hemmelige fængsler rundt omkring i verden, er blevet afhørt og højst sandsynligt udsat for hårdhændede afhøringsmetoder.

I luftrummet er det vel også lettere at slippe uden om Geneve Konventionen og konventionerne om menneskerettigheder -
og hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.

Vendte det
'blinde øje' til

S
ådan har de danske politikere sikkert tænkt, når de har valgt at
vende det blinde øje og det døve øre til - for så er de sluppet for at skulle konfrontere amerikanerne med ubehagelige spørgsmål
 - og man vil helst betragtes som 'rigtige venner'.

Mange har spekuleret på, om den tidligere danske statsminister
Anders Fogh Rasmussen har været indviet i, hvad CIA har foretaget sig, da han besøgte den tidligere amerikanske præsident George W. Bush på hans
 ranch i USA.

Hvad aftalte
man hos Bush i USA

Det blev til flere præsidentbesøg i USA dengang fra Foghs side - men det er aldrig blevet afsløret,  hvad de to 'rigtige venner' aftalte, og hvad Fogh lovede Bush på Danmarks vegne.

Men en kendsgerning er det jo, at Fogh fik posten som Generalsekretær for Nato, og at Danmark stadig er i krig - en udsigtsløs  krig, der koster danskerne dyrt og suger hul i statskassen i milliard-klassen.

Fogh har lagt
billet ind igen

Nu har Fogh lagt billet ind på endnu en periode  som Natos førstemand -
og der skal skaffes  skattekroner til finansiering af det missilskjold i Europa, som hans 'buddy' Bush
talte så varmt for under sin periode i  Det Hvide Hus.

Hvad man end måtte mene om George  W. Bush, så er det også en kendsgerning,
at det var den tidligere demokratiske præsident Bill Clinton, der i sin
tid underskrev tilladelsen til disse  CIA spøgelsesflyvninger.

En pinlig sag
for de danske regeringer

Under alle omstændigheder er det en meget pinlig sag for den nuværende
og tidligere danske regeringer, som siden 1976 stiltiende har accepteret 
krænkelser af dansk luftrum og ulovlige landinger på dansk territorium.

Man må have respekt for instruktør  og manuskriptforfatter Adam Price,
fordi han tog dette betændte emne op i tv-stykket "Borgen",
og at han har formået at få det frem så  krystalklart,
som det skete i afsnittet af
"Borgen" på DR1.
 

Spørgsmålet var og er nu:
Kendte den danske udenrigsminister
Per Stig Møller
til CIA-flyvningerne og landingerne
i bl.a. Grønland.


SLUT
 

Her er afsløringen på
'Dobbeltmordet på
Peter Bangs Vej'
fra det eneste
 hovedvidne til
hvad der skete:
'Rex-medlemmet'


"Hugo Falcao"...

Klik nedenfor på pilen...


Breaking News

Dokumentationsoptagelse
om


Kidnapningen
af
Adolf Hitler


den 22. oktober 1944
med

 "Hugo Falcao"
Februar 2012

(Virker først når bogen udkommer)

Part Nr. 1

Part nr. 2Part nr. 3

Copyright -
NPInews

 
Læs den sande beretning om 'Dobbeltmordet'
der ikke fandt sted i bogen:

Den Sidste Aktion...
 


Lado News -
Message From
King John Bart Agami,

Agofe of Lado:
The State of Lado is
on the Road
to Independence...

 

Read here

Read also

LADO NEWS


Breaking News

Message From:
King John Bart Agami
of Lado:


Western Powers Plan New Wars in Lado, Central Africa,
to Control Water Falls...


By Britt Bartenbach
Press Officer

The next World Wars will be fought on the
Continent of Africa,
and as with the wars in Iraq and Afghanistan it will not be to introduce
Democracy and
Freedom for the
People of the African Nations.


Read here

Kronprinsens
Homepage


Royal-Homepages:


Kongehuset

Kongehuset
i Norge

Kongehuset i
Sverige

Kongehuset
i England


Kongehuset i
Grækenland

Kongehuset
i Spanien


Links til
div. kongehuse

og
regeringer


Breaking News

Læs hvad vi tidligere
 har været ude for:


Mordet på en
Lokalradio...


Ole Hans Jensen
taler ud...


Brian Mikkelsen holder
lokalradioerne for nar:

Lokalradioen er død længe leve
'Internet-lokalradioen'...
Brian Mikkelsen er sikkert ikke så dum, som  medierne ofte gør ham til.

Han og Kulturudvalget  i
Folketinget ved godt, at lokalradiokonceptet er dødt og bliver overtaget af 'Lokale Internetradioer',
 som er fremtiden, da teknikken har overlevet de gammeldags  lokalradioer,
der lever på lånt tid...

Men politikerne
er ikke ærlige...


Læs Her


Filmanmeldelse:

Hvidsten-gruppe
filmen
ramte plet ...


Hovedpersonen Marius Fiil
(Jens Jørn Spottag)
bliver her ført til henrettelseInstruktøren
Anne-Grethe
Bjarup Riis
har lavet et
mesterstykke

Læs Anmeldelse