Forskellen på paragraf 107 og 108

Forskellen på paragraf 107 og 108

august 5, 2021 0 Af faktura_141

Forskellen på paragraf 107 og 108

For børn og unge med udfordringer i hverdagen, kan det være nødvendigt med et trygt opholdssted. Atriumhus ligger på Sjælland. Det er et bosted for unge, som har brug for en blød overgang til voksenlivet. Det henvender sig til unge mellem 12 år og 30 år. I forhold til forskellige paragraffer er Atriumhus godkendt. Men hvad er forskellen på 108 og 107 egentlig?

 

Det gælder blandt andet for paragraf 107. Denne paragraf tilbyder midlertidigt ophold til personer med nedsat funktionsevne. Det gælder både mentalt og fysisk. Der tilbydes her hjælp til almindelige dagligdagsopgaver. Det kan være alt fra særlig pleje til psykisk støtte og behandling. Det er grundet vanskeligheder, som gør dem ude af stand til at klare sig selv.

 

Paragraf 108

Paragraf 108 derimod er lidt anderledes end paragraf 107. For at opfylde denne, skal kommunalbestyrelsen tilbyde længere varige ophold i forskellige bosteder. På samme måde som paragraf 107, er dette for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Dog er dette for personer med varig nedsat funktionsevne.

 

Der er ret til tilsvarende tilbud til den, som ønsker at flytte til anden kommune. Samlet set er der små forskelle i de to paragraffer. Valg af bosted bør derfor hænge sammen med hver persons behov. Om der er brug for fast eller midlertidigt ophold på givent bosted er relevant at have med i overvejelserne, når der skal vælges bosted.

 

Atriumhus for unge på Sjælland

For psykisk sårbare unge er der et tilbud om bosted i Atriumhus. De opfylder blandt andet paragraf 107. Dette gør det muligt for unge mellem 18 og 30 år at bo midlertidigt på bostedet. Det er et bosted, som henvender sig til unge, som har været i kontakt med ungdomspsykiatrien. Det er oplagt for de, som har ekstra brug for støtte til hverdagens små opgaver.